Στρατηγικής σημασίας συνεργασία συνάπτει η KPMG International με την ΙΒΜ

Στρατηγική συνεργασία KPMG International και ΙΒΜ

Στρατηγικής σημασίας συνεργασία συνάπτει η KPMG με την ΙΒΜ προσφέροντας λύσεις με δυνατότητες ανθρώπινης αντίληψης για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων

1000
Picture of Siana Kyriacou

Γενική Διευθύντρια, COO

KPMG στην Ελλάδα

Email

Σχετικό περιεχόμενο

Η KPMG International ανακοίνωσε νέες λύσεις με δυνατότητες ανθρώπινης αντίληψης (cognitive) στο πλαίσιο της διευρυμένης στρατηγικής συνεργασίας της με την IBM, με στόχο να προσφέρει στις επιχειρήσεις τις δυνατότητες των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης (AI) της πλατφόρμας Watson της IBM σε συνδυασμό με τις συμβουλευτικές και φορολογικές της υπηρεσίες. 

Εστιάζοντας σε κάποια από τα πιο καίρια ζητήματα της ψηφιακής μετάβασης και μετασχηματισμού (digital disruption & transformation), οι εταιρείες μέλη της KPMG ετοιμάζονται να διαθέσουν στην αγορά λύσεις με βάση την πλατφόρμα Watson της IBM για την υποστήριξη των αναγκών των εταιρειών σε τομείς όπως η ενδυνάμωση ανθρώπινου δυναμικού, η πελατοκεντρική πολιτική, η κανονιστική συμμόρφωση και άλλα σημαντικά θέματα που βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας των ανωτάτων στελεχών. Η πλατφόρμα Watson ενσωματώνει τη μηχανική μάθηση, την αυτοματοποίηση και άλλες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης σε ένα σύστημα προσβάσιμο από μία γκάμα εφαρμογών. 

Οι λύσεις που κάνουν χρήση της πλατφόρμας και είναι ήδη διαθέσιμες περιλαμβάνουν το Εργαλείο Επεξεργασίας Συμβάσεων της KPMG (Contract Abstraction Tool) για τη συμμόρφωση των εταιριών με το ΔΠΧΠ 16 για τη λογιστική μισθώσεων καθώς και τις υπηρεσίες KPMG Research Tax Credit Services.

«Η εκτεταμένη ψηφιοποίηση και η τεχνολογική αλλαγή επηρεάζουν το επιχειρηματικό τοπίο, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι χρησιμοποιούν την τεχνολογία» σχολίασε σχετικά η Έφη Κατσούλη, Γενική Διευθύντρια στις υπηρεσίες Risk Consulting της KPMG στην Ελλάδα. 

«Η IBM φέρνει την τεχνητή νοημοσύνη πιο κοντά στους οργανισμούς, ενσωματώνοντάς την στις διαδικασίες τους και βοηθώντας τις επιχειρήσεις να εξάγουν συμπεράσματα που οδηγούν σε καλύτερες αποφάσεις» αναφέρει ο Νίκος Δημάκος, Γενικός Διευθυντής στις υπηρεσίες Management Consulting της KPMG στην Ελλάδα. «Η διάθεση των λύσεων αυτών σε συνεργασία με την KPMG αποτελεί το κλειδί για τη διάχυση της τεχνητής νοημοσύνης στους επαγγελματίες όλων των κλάδων».     

© 2021 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

Συνδεθείτε μαζί μας

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Αίτηση για προσφορά