Φορολογικά Νέα: Μάϊος 2021

Παρακράτηση φόρων, Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων από τις διατάξεις ΦΠΑ και λοιπών έμμεσων φόρων και τελών, Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων ...

Παρακράτηση φόρων, Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων από τις διατάξεις ΦΠΑ και λοιπών έμμεσων..

Συνεπείς στη δέσμευσή μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα φορολογικά θέματα, συντάξαμε τον παρακάτω πίνακα υποχρεώσεων που περιλαμβάνει τις συχνότερα απαντώμενες φορολογικές υποχρεώσεις, και οπωσδήποτε δεν αποτελεί πλήρη οδηγό φορολογικών υποχρεώσεων της επιχείρησής σας.

Σε αυτή την έκδοση (Κατεβάστε το PDF 0.8 MB)

  • Παρακράτηση Φόρων
  1. Για ποσά φόρων που παρακρατήθηκαν τον Μάρτιο 
  2. Άλλες προθεσμίες 
  • Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων από τις διατάξεις ΦΠΑ και λοιπών έμμεσων φόρων και τελών
  • Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων προς ασφαλιστικά ταμεία και υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας.