Άρθρο 48 - Νόμος 4701/2020: Ηλεκτρονική τιμολόγηση

Άρθρο 48 - Νόμος 4701/2020 - Ηλεκτρονική τιμολόγηση

Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα θέματα, σας παραθέτουμε τα βασικά σημεία του Άρθρου 48 του Νόμου 4701/2020 του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την παροχή κινήτρων για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

1000
Picture of Christos Krestas

Partner, Tax

KPMG στην Ελλάδα

Email

Σε αυτή την έκδοση:

  • Ηλεκτρονική Τιμολόγηση και κίνητρα εφαρμογής της

  • Προϋποθέσεις εφαρμογής κινήτρων

  • Διαδικασία επιλογής ηλεκτρονικής τιμολόγησης

© 2022 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

Συνδεθείτε μαζί μας

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Αίτηση για προσφορά