Λαμβάνοντας υπόψιν τις πρόσφατες πρωτοβουλίες που ανέλαβε το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων για την παροχή ρευστότητας σε τομείς που πλήττονται σοβαρά από το COVID-19 καθώς και την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας, η KPMG έχει σχεδιάσει εξειδικευμένες λύσεις για να βοηθήσει τις τράπεζες να αξιολογήσουν διεξοδικά και να επιλέξουν ποιους δανειολήπτες θα υποστηρίξουν με νέα χρηματοδότηση, να διαχειριστούν τον υψηλό όγκο των αιτήσεων που υποβάλλονται στο πλαίσιο των νέων προγραμμάτων δανεισμού “ΤΕΠΙΧ ΙΙ” και “Tαμείου Εγγυοδοσίας του Ελληνικού Δημοσίου” και να παρέχουν ολιστική υποστήριξη όσον αφορά τους απαιτούμενους ελέγχους συμμόρφωσης και ανάλυσης της πιστοληπτικής ικανότητας των υποψήφιων δανειοληπτών με βάση τις υφιστάμενες πολιτικές των Τραπεζών και τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις.

Επικοινωνία