• 1000

Η ταχεία εξάπλωση του COVID-19 παρουσιάζει μια ανησυχητική κρίση υγείας, στην οποία βρίσκεται αντιμέτωπη όλη η υφήλιος. Εκτός από τον αντίκτυπο σε ανθρώπινο επίπεδο, καταγράφεται και μια σημαντική επίπτωση στον τομέα των αγορών και του επιχειρείν παγκοσμίως.

Είναι πιθανό ότι ο COVID-19 τελικά θα εξασθενίσει, όπως συνέβη τα τελευταία χρόνια με άλλους ιούς όπως τον Έμπολα και το SARS. Ακόμα όμως και να συμβεί αυτό, η επόμενη καταστροφική, αλλά ταυτόχρονα ανώνυμη «απειλή» δεν είναι τόσο θέμα για το «αν», αλλά για το «πότε» θα συμβεί.

Σε μια προσπάθεια να σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε την έκθεσή σας στον COVID-19, και κυρίως η επιχείρησή σας να είναι πιο ανθεκτική σε αυτήν αλλά και στην επόμενη παγκόσμια πρόκληση, βρείτε συγκεντρωμένες εδώ έγκυρες πληροφορίες και υλικό από εξειδικευμένα στελέχη της KPMG στην Ελλάδα.

   

Connect with us

KPMG International Insights