Brexit: Πληροφορίες και οδηγίες της ΑΑΔΕ

Brexit: Πληροφορίες και οδηγίες της ΑΑΔΕ

Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας να προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα φορολογικά θέματα, παραθέτουμε συνοπτικά τις βασικές οδηγίες που παρέχει η ΑΑΔΕ με το υπ’αρ. πρωτ. ΔΤΔ Α 1032041 ΕΞ 2019/25-02-2019 έγγραφό της.

1000
Φωτογραφία Γεωργίας Σταματέλου

Γενική διευθύντρια, Επικεφαλής Φορολογικών και Νομικών Υπηρεσιών

KPMG στην Ελλάδα

Email

Σκοπός της εγκυκλίου

 • Η παροχή οδηγιών προς ενημέρωση και ομοιόμορφη εφαρμογή από όλες τις Τελωνειακές Αρχές και τους οικονομικούς φορείς για την περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς συμφωνία αποχώρησης.
 • Σημειώνεται ότι στις 12 Απριλίου 2019 (σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της ΑΑΔΕ), εκτός εάν κυρωθεί, νωρίτερα, σχετική συμφωνία αποχώρησης η οποία θα προβλέπει μεταβατική περίοδο με σχετικούς όρους και προϋποθέσεις, το Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ) θα αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), επομένως και από την ενιαία αγορά (αποχώρηση χωρίς συμφωνία - ΝΟ DEAL).

Συνέπειες - Μέτρα

Σε περίπτωση άτακτης εξόδου από την ΕΕ, το ΗΒ αποχωρεί από την ενιαία αγορά και την τελωνειακή ένωση με τις ακόλουθες άμεσες συνέπειες :

 • Το ΗΒ γίνεται «Τρίτη χώρα» για τα κράτη μέλη της ΕΕ.
 • Παύει πλέον να εφαρμόζεται στο ΗΒ το σύνολο των κανόνων δικαίου της Ένωσης.
 • Δεν υφίσταται πλέον η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων μεταξύ του ΗΒ και των κρατών μελών της ΕΕ.
 • Απαιτούνται τελωνειακές διατυπώσεις για τη διακίνηση των εμπορευμάτων μεταξύ των δύο μερών. για τη διακίνηση των εμπορευμάτων μεταξύ των δύο μερών.
 • Το ΗΒ δε θα έχει πρόσβαση στα τελωνειακά συστήματα πληροφορικής της ΕΕ, πλην της πρόσβασης στο NCTS (Νέο Μηχανογραφημένο Σύστημα Διαμετακόμισης) ως χώρα της κοινής διαμετακόμισης. Εξαιρείται το NCTS TIR (ειδικό τελωνειακό σύστημα)στο οποίο έχουν πρόσβαση μόνο τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Με δυο λόγια

 • H διακίνηση των εμπορευμάτων από τη χώρα μας και τα άλλα κράτη – μέλη από και προς το ΗΒ, θα αντιμετωπίζονται διαδικαστικά με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο γίνεται η διακίνηση εμπορευμάτων από και προς τρίτες χώρες, γεγονός που σηματοδοτεί την υποχρεωτική τήρηση τελωνειακών διαδικασιών και διατυπώσεων για εμπορεύματα με προορισμό ή προέλευση το ΗΒ.

Σχόλια

 • Η «αβεβαιότητα» είναι η μόνη λέξη που μπορεί να χαρακτηρίσει την περίσταση, δεδομένης της αναποφασιστικότητας στη στάση του ΗΒ όσον αφορά τον τρόπο εξόδου. Όσο, μάλιστα, πλησιάζει η ημερομηνία της εξόδου, πληθαίνουν οι φωνές όχι μόνον για αναβολή αλλά ακόμη και για διεξαγωγή νέου δημοψηφίσματος ή και εθνικών εκλογών.
 • Χαρακτηριστικός είναι ο νόμος που ψηφίστηκε με οριακή πλειοψηφία μίας ψήφου από τη Βουλή των Κοινοτήτων, σύμφωνα με τον οποίο η Πρωθυπουργός του ΗΒ εντέλλεται να προβεί σε μία συμφωνία εξόδου, απαγορεύοντας με άλλα λόγια την άτακτη έξοδο. Υπό αυτές τις συνθήκες διατυπώνονται πλήθος εναλλακτικών, δίχως όμως να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι για την όποια ενδιάμεση λύση που θα οδηγήσει σε παράταση ή αναβολή της εξόδου χρειάζεται και η σύμφωνη γνώμη της ΕΕ.
 • Ενόψει της εν λόγω αβεβαιότητας, όλοι οφείλουν να είναι προετοιμασμένοι και για το - κατά γενική ομολογία - καταστροφικό σενάριο της άτακτης εξόδου. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και οι Οδηγίες της ΑΑΔΕ που έχουν ως σκοπό να υφίσταται ένα minimum προσαρμογής στη παραπάνω πιθανότητα, επιλύοντας - κατά το δυνατόν - τεχνικά ζητήματα που πρόκειται να ανακύψουν.

© 2022 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

Συνδεθείτε μαζί μας