Το όραμα της KPMG για τη βιώσιμη ανάπτυξη

Το όραμα της KPMG για τη βιώσιμη ανάπτυξη

Άρθρο του Δημήτρη Αποστολίδη, Διευθυντή του Συμβουλευτικού Τμήματος της KPMG στο περιοδικό Χρήμα

1000
Picture of George Raounas

Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Δημοσίου Τομέα

KPMG στην Ελλάδα

Email

Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί ένα μακροχρόνιο ταξίδι στην πορεία της KPMG στην Ελλάδα και η σημασία της για τη στρατηγική μας φαίνεται από το γεγονός ότι βρίσκεται στο επίκεντρο της φιλοσοφίας και της στρατηγικής μας με ένα σύνολο πολυεπίπεδων δράσεων:

Το πρώτο επίπεδο αφορά τους ανθρώπους μας: οι άνθρωποί μας είναι ό,τι πιο σημαντικό, για αυτό στους στηρίζουμε να εκτελούν την εργασία τους με ήθος. Πιστεύουμε στη διά βίου μάθηση και επενδύουμε στην επαγγελματική ανάπτυξη των ανθρώπων μας. Πραγματοποιώντας ειδικές δράσεις αλλά και μακροχρόνιες πολιτικές, παρέχουμε ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας και σεβόμαστε την ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής.

Το δεύτερο επίπεδο αφορά στον «πράσινο» τρόπο εταιρικής λειτουργίας, ο οποίος προωθείται με την παρακολούθηση των εκπομπών CO2 (GCR), με δράσεις ανακύκλωσης καθώς και με δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος. Εκπροσωπούμε τη χώρα μας ανάμεσα σε 39 χώρες που συμμετέχουν στο Global Climate Response (GCR) της KPMG International για τη μέτρηση και παρακολούθηση των εκπομπών CO2 καθώς και στην εκπόνηση διεθνών ερευνών του δικτύου της KPMG αναφορικά με απολογισμούς βιώσιμης ανάπτυξης.

Το τρίτο επίπεδο αφορά την πραγματοποίηση δράσεων για την ενδυνάμωση του κοινωνικού συνόλου, στην:

  • Συμμετοχή στον Αυθεντικό Μαραθώνιο για την ΕΛΕΠΑΠ και τη Διεθνή Αμνηστία
  • Προετοιμασία και προσφορά φαγητού σε συνεργασία με τη ΜΚΟ «Μπορούμε»
  • Διάθεση σχολικών ειδών στην ΕΛΕΠΑΠ και στα Παιδικά Χωριά SOS
  • Διάθεση ειδών πρώτης ανάγκης σε φτωχές οικογένειες στο Πέραμα Αττικής
  • Πραγματοποίηση διαδραστικών ομιλιών σε σχολεία για την Κυβερνοασφάλεια
  • Συμμετοχές εθελοντών σε χριστουγεννιάτικα bazaar

Το τέταρτο επίπεδο αφορά στις υπηρεσίες συμβουλευτικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κλιματική αλλαγή. Για παραπάνω από 10 έτη, στηρίζουμε περισσότερους από 30 δημόσιους οργανισμούς και ιδιωτικές εταιρείες. Ενημερωνόμαστε διαρκώς γύρω από τις τελευταίες εξελίξεις συμμετέχοντας σε διεθνείς οργανισμούς (GRI, CSR Europe κ.ά.) και ανταλλάζοντας απόψεις με το διεθνές δίκτυο της KPMG για τις υπηρεσίες κλιματικής αλλαγής και βιώσιμης ανάπτυξης, το οποίο αποτελείται από 700 εξειδικευμένους επαγγελματίες σε περισσότερες από 50 χώρες.

Τέλος, σε ό,τι αφορά στον τρόπο με τον οποίο προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας: φροντίζουμε να τηρούνται πάντα οι κανόνες ηθικής και δεοντολογίας ενεργώντας νόμιμα και προς το δημόσιο συμφέρον, διατηρώντας την ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα και προστατεύοντας το απόρρητο των πελατών μας.

Οι δράσεις που υλοποιούνται από την KPMG για τα τρία πρώτα επίπεδα εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο της παγκόσμιας στρατηγικής μας και αφορούν 4 πυλώνες: το περιβάλλον, την κοινωνία, τους ανθρώπους μας και τη διά βίου μάθηση. Κάθε πυλώνας δράσεων της KPMG στην Ελλάδα συνδέεται με τους αντίστοιχους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) του ΟΗΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις δράσεις που πραγματοποιεί η KPMG παγκοσμίως όπως επίσης και τις ανάγκες/ιδιαιτερότητες των τοπικών συνθηκών:

  • Πυλώνας #1-Περιβάλλον: ΣΒΑ 7, 12, 13, 15
  • Πυλώνας #2-Κοινωνία: ΣΒΑ 1, 2, 3
  • Πυλώνας #3-Οι άνθρωποί μας: ΣΒΑ 3, 4, 5, 10, 16
  • Πυλώνας #4-Διά Βίου Μάθηση: ΣΒΑ 4

Όραμά μας είναι να δημιουργήσουμε έναν θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία στην οποία ζούμε και εργαζόμαστε, έχοντας σε ισορροπία τον νου και την καρδιά μας, κάνοντας πράξη τις αξίες της εταιρείας μας, που διέπουν κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μας.

© 2022 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

Συνδεθείτε μαζί μας