Ενημέρωση σχετικά με επείγουσες ρυθμίσεις | KPMG | GR
close
Share with your friends

Ενημέρωση σχετικά με επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν στην Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης και Δήλωση Οικ. Συμφερόντων

Ενημέρωση σχετικά με επείγουσες ρυθμίσεις

Στο πλαίσιο της προσπάθειας μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη πληροφόρηση για τις τρέχουσες φορολογικές και κανονιστικές υποχρεώσεις, παραθέτουμε διευκρινίσεις σχετικά με τη Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) και τη Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) σύμφωνα με τις πρόσφατες τροποποιήσεις του Ν. 4571/2018 (ΦΕΚ Α΄186/30.10.2018).

1000

Γενική διευθύντρια, Επικεφαλής Φορολογικών και Νομικών Υπηρεσιών

KPMG στην Ελλάδα

Επικοινωνία

Σχετικό περιεχόμενο

Σε αυτή την έκδοση

  • Προθεσμίες υποβολής ΔΠΚ & ΔΟΣ
  • Περιεχόμενο ΔΠΚ
  • Διοικητικά Πρόστιμα & Ποινικές Κυρώσεις
  • Υποχρεώσεις των φορέων υπόχρεων

© 2019 KPMG Advisors AE, a Greece Corporation and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Συνδεθείτε μαζί μας

 

Αίτηση για προσφορά

 

Υποβολή