ΔΠΧΑ 15 για τον Φαρμακευτικό κλάδο

ΔΠΧΑ 15 για τον Φαρμακευτικό κλάδο

Το ΔΠΧΑ 15 αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο πολλές φαρμακευτικές εταιρείες λογιστικοποιούν τις συμβάσεις τους.

1000
Picture of Marina Kapetanaki

Γενική Διευθύντρια, Επικεφαλής Deal Advisory

KPMG στην Ελλάδα

Email
IFRS 15 Pharma

Το ΔΠΧΑ 15 αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο πολλές φαρμακευτικές εταιρείες λογιστικοποιούν τις συμβάσεις τους. Για να σας βοηθήσουμε να ολοκληρώσετε το έργο σας, έχουμε συντάξει μια λίστα βασικών παραμέτρων στις οποίες πολλές εταιρείες του φαρμακευτικού κλάδου πρέπει να επικεντρωθούν.

© 2022 KPMG KPMG Advisors Single Member S.A., a Greece Corporation and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Συνδεθείτε μαζί μας