Διαβούλευση ΟΟΣΑ για την κατάχρηση των καθεστώτων... | KPMG | GR
close
Share with your friends

Διαβούλευση ΟΟΣΑ για την κατάχρηση των καθεστώτων απόκτησης «κατοικίας μέσω επένδυσης» και «ιθαγένειας μέσω επένδυσης»

Διαβούλευση ΟΟΣΑ για την κατάχρηση των καθεστώτων...

Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας να προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με τις σημαντικότερες εξελίξεις στο διεθνές φορολογικό περιβάλλον, σας ενημερώνουμε αναφορικά με την πρόσφατη δημόσια διαβούλευση που δημοσίευσε ο ΟΟΣΑ για την κατάχρηση των καθεστώτων απόκτησης «κατοικίας μέσω επένδυσης» (RBI) και «ιθαγένειας μέσω επένδυσης» (CBI), με σκοπό την καταστρατήγηση της υποβολής στοιχείων σύμφωνα με το Κοινό Πρότυπο Αναφοράς (ΚΠΑ).

1000

Γενική διευθύντρια, Επικεφαλής Φορολογικών και Νομικών Υπηρεσιών

KPMG στην Ελλάδα

Επικοινωνία

Σχετικό περιεχόμενο

Σε αυτή την έκδοση

  • Εισαγωγικές παρατηρήσεις
  • Το κείμενο της δημόσιας διαβούλευσης
  • Σχόλια KPMG

© 2019 KPMG Advisors AE, a Greece Corporation and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Συνδεθείτε μαζί μας

 

Αίτηση για προσφορά

 

Υποβολή