Διαβούλευση ΟΟΣΑ για την κατάχρηση των καθεστώτων απόκτησης «κατοικίας μέσω επένδυσης» και «ιθαγένειας μέσω επένδυσης»

Διαβούλευση ΟΟΣΑ για την κατάχρηση των καθεστώτων...

Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας να προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με τις σημαντικότερες εξελίξεις στο διεθνές φορολογικό περιβάλλον, σας ενημερώνουμε αναφορικά με την πρόσφατη δημόσια διαβούλευση που δημοσίευσε ο ΟΟΣΑ για την κατάχρηση των καθεστώτων απόκτησης «κατοικίας μέσω επένδυσης» (RBI) και «ιθαγένειας μέσω επένδυσης» (CBI), με σκοπό την καταστρατήγηση της υποβολής στοιχείων σύμφωνα με το Κοινό Πρότυπο Αναφοράς (ΚΠΑ).

1000
Φωτογραφία Γεωργίας Σταματέλου

Γενική διευθύντρια, Επικεφαλής Φορολογικών και Νομικών Υπηρεσιών

KPMG στην Ελλάδα

Email

Σχετικό περιεχόμενο

Σε αυτή την έκδοση

  • Εισαγωγικές παρατηρήσεις
  • Το κείμενο της δημόσιας διαβούλευσης
  • Σχόλια KPMG

© 2021 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

Συνδεθείτε μαζί μας

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Αίτηση για προσφορά