ΟΟΣΑ: Υιοθέτηση κανόνων αποφυγής της διασυνοριακής ΑΑΠ για Χρηματοοικονομικούς Λογαριασμούς

ΟΟΣΑ: Υιοθέτηση κανόνων κατά της αποφυγής της ΑΑΠ...

Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα φορολογικά θέματα, παραθέτουμε τα σχόλιά μας αναφορικά με αίτημα δημόσιας διαβούλευσης που πρόσφατα δημοσιεύθηκε από τον ΟΟΣΑ για την υιοθέτηση κανόνων κατά της αποφυγής της διασυνοριακής Αυτόματης Ανταλλαγής Πληροφοριών για Χρηματοοικονομικούς Λογαριασμούς.

1000
Φωτογραφία Γεωργίας Σταματέλου

Γενική διευθύντρια, Επικεφαλής Φορολογικών και Νομικών Υπηρεσιών

KPMG στην Ελλάδα

Email

Σχετικό περιεχόμενο

Σε αυτή την έκδοση

  • Εισαγωγικά σχόλια
  • Σχόλια KPMG

© 2021 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

Συνδεθείτε μαζί μας

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Αίτηση για προσφορά