Παρακράτηση Φόρων | KPMG | GR
close
Share with your friends

Παρακράτηση Φόρων

Παρακράτηση Φόρων

Συνεπείς στη δέσμευσή μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα φορολογικά θέματα, συντάξαμε τον παρακάτω πίνακα υποχρεώσεων που περιλαμβάνει τις συχνότερα απαντώμενες φορολογικές υποχρεώσεις, και οπωσδήποτε δεν αποτελεί πλήρη οδηγό φορολογικών υποχρεώσεων της επιχείρησης σας.

1000

Partner, Head of Accounting and Payroll Services

KPMG in Greece

Επικοινωνία

Σχετικό περιεχόμενο

Σε αυτή την έκδοση

  • Παρακράτηση Φόρων 
    • Για ποσά φόρων που παρακρατήθηκαν τον Οκτώβριο
    • Άλλες προθεσμίες 
  • Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων από τις διατάξεις ΦΠΑ και λοιπών έμμεσων φόρων και τελών
  • Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων προς ασφαλιστικά ταμεία και υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας

© 2019 KPMG Accountants AE, a Greek Societe Anonyme and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Συνδεθείτε μαζί μας

 

Αίτηση για προσφορά

 

Υποβολή