Αλλαγές που εισήχθησαν με το Νόμο 4484/2017 (ΦΕΚ ΄Α 110/01.08.2017)

Αλλαγές που εισήχθησαν με το Νόμο 4484/2017

Παραθέτουμε τις πιο σημαντικές αλλαγές που εισήχθησαν με το Νόμο 4484/2017 (ΦΕΚ ΄Α 110/01.08.2017) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις».

1000
Φωτογραφία Γεωργίας Σταματέλου

Γενική διευθύντρια, Επικεφαλής Φορολογικών και Νομικών Υπηρεσιών

KPMG στην Ελλάδα

Email

Σχετικό περιεχόμενο

Σε αυτή την έκδοση

  • Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ)
  • Τέλος Επιτηδεύματος
  • Κώδικας ΦΠΑ
  • Επιστροφή φόρου εισοδήματος & ΦΠΑ
  • Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)
  • Κώδικας Φορολογίας Κληρονομιών
  • Περιορισμοί στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων 

© 2021 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

Συνδεθείτε μαζί μας

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Αίτηση για προσφορά