Αλλαγές που εισήχθησαν με το Νόμο 4484/2017 | KPMG | GR
close
Share with your friends

Αλλαγές που εισήχθησαν με το Νόμο 4484/2017 (ΦΕΚ ΄Α 110/01.08.2017)

Αλλαγές που εισήχθησαν με το Νόμο 4484/2017

Παραθέτουμε τις πιο σημαντικές αλλαγές που εισήχθησαν με το Νόμο 4484/2017 (ΦΕΚ ΄Α 110/01.08.2017) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις».

1000

Γενική διευθύντρια, Επικεφαλής Φορολογικών και Νομικών Υπηρεσιών

KPMG στην Ελλάδα

Επικοινωνία

Σχετικό περιεχόμενο

Σε αυτή την έκδοση

  • Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ)
  • Τέλος Επιτηδεύματος
  • Κώδικας ΦΠΑ
  • Επιστροφή φόρου εισοδήματος & ΦΠΑ
  • Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)
  • Κώδικας Φορολογίας Κληρονομιών
  • Περιορισμοί στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων 

© 2019 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Τυπώθηκε στην Ελλάδα.

Συνδεθείτε μαζί μας

 

Αίτηση για προσφορά

 

Υποβολή