Σχετικά με το σκεπτικό της απόφασης 1738/2017 της Ολομέλειας του ΣτΕ

Σχετικά με το σκεπτικό της απόφασης 1738/2017 της...

Παραθέτουμε με συντομία το σκεπτικό της απόφασης 1738/2017 της Ολομέλειας του ΣτΕ σχετικά με την αντισυνταγματικότητα των παρατάσεων της παραγραφής των φορολογικών ελέγχων και αξιώσεων του Δημοσίου.

1000
Φωτογραφία Γεωργίας Σταματέλου

Γενική διευθύντρια, Επικεφαλής Φορολογικών και Νομικών Υπηρεσιών

KPMG στην Ελλάδα

Email

Σχετικό περιεχόμενο

Σε αυτή την έκδοση

Παραθέτουμε με συντομία το σκεπτικό της απόφασης 1738/2017 της Ολομέλειας του ΣτΕ σχετικά με την αντισυνταγματικότητα των παρατάσεων της παραγραφής των φορολογικών ελέγχων και αξιώσεων του Δημοσίου.

© 2021 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

Συνδεθείτε μαζί μας

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Αίτηση για προσφορά