Διαδικασία δήλωσης εισοδημάτων από συζύγους με διαφορετική φορολογική κατοικία

Διαδικασία δήλωσης εισοδημάτων από συζύγους με...

Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα φορολογικά θέματα, παραθέτουμε με συντομία το σκεπτικό της απόφασης 1215/2017 του ΣτΕ σχετικά με τη διαδικασία δήλωσης εισοδημάτων από συζύγους με διαφορετική φορολογική κατοικία.

1000
Φωτογραφία Γεωργίας Σταματέλου

Γενική διευθύντρια, Επικεφαλής Φορολογικών και Νομικών Υπηρεσιών

KPMG στην Ελλάδα

Email

Σε αυτή την έκδοση

Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα φορολογικά θέματα, παραθέτουμε με συντομία το σκεπτικό της απόφασης 1215/2017 του ΣτΕ σχετικά με τη διαδικασία δήλωσης εισοδημάτων από συζύγους με διαφορετική φορολογική κατοικία.

© 2022 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

Συνδεθείτε μαζί μας