Ενεργοποίηση Αναπτυξιακού Νόμου | KPMG | GR
close
Share with your friends

Ενεργοποίηση Αναπτυξιακού Νόμου

Ενεργοποίηση Αναπτυξιακού Νόμου

Ενεργοποιήθηκαν 4 από τα 8 συνολικά καθεστώτα ενίσχυσης του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

1000

Επικοινωνία

Σχετικό περιεχόμενο

Ενεργοποιήθηκαν τα ακόλουθα 4 από τα 8 συνολικά καθεστώτα ενίσχυσης του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016:

Καθεστώς Στόχος Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προτάσεων
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ενίσχυση επιχειρήσεων όλων των μορφών 20/12/2016
ΝΕΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΜΜΕ Κίνητρα για τη δημιουργία νέων ανεξάρτητων ή τη στήριξη νεοσύστατων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 20/12/2016
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ενισχύσεις περιορισμένου εύρους με απλοποιημένες διαδικασίες και αυτοτελή αξιολόγηση στη βάση
της χρονικής προτεραιότητας 
28/4/2017
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ (> ΕΥΡΩ 20 εκ.)
Υλοποίηση πολύ μεγάλων επενδυτικών σχεδίων με στόχο την ανάπτυξη της οικονομίας (σταθεροί φορολογικοί συντελεστές, κτλ.)  28/4/2017
     

Μάθετε για τις υπηρεσίες μας που είναι σχετικές με τον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016 (PDF 3 MB).

© 2019 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Τυπώθηκε στην Ελλάδα.

Συνδεθείτε μαζί μας

 

Αίτηση για προσφορά

 

Υποβολή