Ενεργοποίηση Αναπτυξιακού Νόμου

Ενεργοποίηση Αναπτυξιακού Νόμου

Ενεργοποιήθηκαν 4 από τα 8 συνολικά καθεστώτα ενίσχυσης του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

1000

Email

Ενεργοποιήθηκαν τα ακόλουθα 4 από τα 8 συνολικά καθεστώτα ενίσχυσης του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016:

Καθεστώς Στόχος Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προτάσεων
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ενίσχυση επιχειρήσεων όλων των μορφών 20/12/2016
ΝΕΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΜΜΕ Κίνητρα για τη δημιουργία νέων ανεξάρτητων ή τη στήριξη νεοσύστατων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 20/12/2016
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ενισχύσεις περιορισμένου εύρους με απλοποιημένες διαδικασίες και αυτοτελή αξιολόγηση στη βάση
της χρονικής προτεραιότητας 
28/4/2017
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ (> ΕΥΡΩ 20 εκ.)
Υλοποίηση πολύ μεγάλων επενδυτικών σχεδίων με στόχο την ανάπτυξη της οικονομίας (σταθεροί φορολογικοί συντελεστές, κτλ.)  28/4/2017
     

Μάθετε για τις υπηρεσίες μας που είναι σχετικές με τον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016 (PDF 3 MB).

© 2022 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

Συνδεθείτε μαζί μας

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Αίτηση για προσφορά