Παρακρατούμενοι Φόροι

Παρακρατούμενοι Φόροι

Συνεπείς στη δέσμευση μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα φορολογικά θέματα, συντάξαμε πίνακα υποχρεώσεων που περιλαμβάνει τις συχνότερα απαντώμενες φορολογικές υποχρεώσεις

1000
Picture of Constantinos Zafiris

Γενικός διευθυντής, Επικεφαλής Υπηρεσιών Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας

KPMG στην Ελλάδα

Email

Σχετικό περιεχόμενο

Σε αυτό το τεύχος

  • Παρακράτηση Φόρων 
    • Για ποσά φόρων που παρακρατήθηκαν τον Ιούνιο    
    • Άλλες προθεσμίες
  • Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων από τις διατάξεις ΦΠΑ και λοιπόν έμμεσων φόρων και τελών
  • Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων προς ασφαλιστικά ταμεία και υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας 

© 2021 KPMG Λογιστές Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Συνδεθείτε μαζί μας

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Αίτηση για προσφορά