Μετατρέψτε τα δεδομένα σε γνώση και επιχειρηματική αξία | KPMG | GR
close
Share with your friends

Ανακαλύψτε τα δεδομένα σας, μετατρέψτε τα σε γνώση και επιχειρηματική αξία

Μετατρέψτε τα δεδομένα σε γνώση και επιχειρηματική αξία

Τα δεδομένα και η ανάλυσή τους συνεχώς ωριμάζουν Ωστόσο, ακόμη και σήμερα το μεγαλύτερο μέρος του επιχειρηματικού κόσμου δυσκολεύεται να εξαγάγει πραγματική αξία. Η φράση «Big Data» χρησιμοποιείται συνεχώς όταν αναφερόμαστε σε επιχειρηματικά δεδομένα και εξακολουθεί να συγχέει και να προβληματίζει τις επιχειρήσεις.

1000

Επικοινωνία

Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Πληροφοριακών Συστημάτων

KPMG στην Ελλάδα

Επικοινωνία

Σχετικό περιεχόμενο

High rise buildings

Go beyond the data. Practical advice to help organizations turn insights into value.

Η διαδικασία μετατροπής και ανάλυσης της πληροφορίας σε γνώση και επιχειρηματική αξία βοηθά στην αντιμετώπιση των προκλήσεων και την αξιοποίηση ευκαιριών που αντιμετωπίζει το σύνολο των οργανισμών στη σημερινή εποχή. Σε αυτήν την συνοπτική έκθεση, διερευνάται το αποτέλεσμα της πρόσφατης διεθνούς έρευνας της KPMG με συμμετοχή από 800 και πλέον στελέχη και προσδιορίζονται τα θέματα στην αξιοποίηση της ανάλυσης των δεδομένων. 

Στην KPMG προσφέρουμε λύσεις σε οργανισμούς και εταιρείες που επιθυμούν να μετατρέψουν τα δεδομένα τους σε γνώση και είμαστε σε θέση να βοηθήσουμε τα στελέχη των πελατών μας στο ταξίδι της αξιοποίησης των επιχειρηματικών δεδομένων τους.  

© 2019 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Τυπώθηκε στην Ελλάδα.

Συνδεθείτε μαζί μας

 

Αίτηση για προσφορά

 

Υποβολή