Έρευνα κλάδου Λιανεμπορίου | KPMG | GR
close
Share with your friends

Έρευνα κλάδου Λιανεμπορίου

Έρευνα κλάδου Λιανεμπορίου

Η Έρευνα της KPMG παρουσιάζει αναλυτικά στοιχεία αποδοχών και παροχών για 127 θέσεις εργασίας. Πρόκειται για την πληρέστερη έρευνα αποδοχών και παροχών η οποία βασίζεται σε δείγμα 25 εταιρειών και 14 000 κατόχων θέσεων εργασίας στην ελληνική αγορά.

1000

Γενική Διευθύντρια, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού

KPMG στην Ελλάδα

Επικοινωνία

Σχετικό περιεχόμενο

Αποτελέσματα

  • Το 37% των εταιρειών του δείγματος έδωσε αυξήσεις σε τουλάχιστον μια από τις κατηγορίες των εργαζομένων, ενώ το μέσο ποσοστό της αύξησης που δόθηκε το 2016 από το σύνολο του δείγματος (συμπεριλαμβανομένων των μηδενικών αυξήσεων) ανέρχεται σε 1.1%.
  • Καμία από τις εταιρείες του δείγματος δεν προχώρησε μέσα στο 2016 σε μείωση θέσεων εργασίας.

© 2019 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Τυπώθηκε στην Ελλάδα.

Συνδεθείτε μαζί μας

 

Αίτηση για προσφορά

 

Υποβολή