Έρευνα Φαρμακευτικού και Αγροχημικού κλάδου

Έρευνα Φαρμακευτικού και Αγροχημικού κλάδου

Η KPMG ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση και την έναρξη διάθεσης, για εικοστή δεύτερη συνεχή χρονιά, της Έρευνας Αποδοχών και Παροχών για το Φαρμακευτικό και Αγροχημικό κλάδο για το 2016.   Η Έρευνα παρουσιάζει αναλυτικά στοιχεία αποδοχών και παροχών για 178 θέσεις εργασίας. Πρόκειται για την πληρέστερη έρευνα αποδοχών και παροχών η οποία βασίζεται σε δείγμα 32 εταιρειών και περισσότερων από 4 000 κατόχων θέσεων εργασίας στην ελληνική αγορά.

1000
Picture of Veroni Papatzimou

Γενική Διευθύντρια, People Services

KPMG στην Ελλάδα

Email

Σχετικό περιεχόμενο

Αποτελέσματα

  • Το 83% των εταιρειών του δείγματος έδωσε το 2015 αυξήσεις σε τουλάχιστον μία κατηγορία εργαζομένων και το ποσοστό της αύξησης για το σύνολο του δείγματος (συμπεριλαμβανομένων των μηδενικών αυξήσεων) ήταν 1,5% (διάμεσος).
  • Αναφορικά με τις προβλέψεις για το 2017, το 17% προέβλεψε μηδενικές αυξήσεις, ενώ για το υπόλοιπο δείγμα (54%) τo ποσοστό της αύξησης που αναμένεται να δοθεί είναι 2,0% (διάμεσος).

© 2021 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

Συνδεθείτε μαζί μας

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Αίτηση για προσφορά