Έρευνα κλάδου Καταναλωτικών Προϊόντων

Σύνοψη Αποτελεσμάτων Έρευνας Αποδοχών & Παροχών 2...

Η Έρευνα της KPMG παρουσιάζει αναλυτικά στοιχεία αποδοχών και παροχών για 144 θέσεις εργασίας. Πρόκειται για την πληρέστερη έρευνα αποδοχών και παροχών η οποία βασίζεται σε δείγμα 37 εταιρειών και 4 760 κατόχων θέσεων εργασίας στην ελληνική αγορά.

1000
Picture of Veroni Papatzimou

Γενική Διευθύντρια, People Services

KPMG στην Ελλάδα

Email

Αποτελέσματα

  • Το 43% των εταιρειών του δείγματος έδωσε μηδενικές αυξήσεις σε όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων ενώ το υπόλοιπο δείγμα προχώρησε σε αυξήσεις στο σύνολο (34%) ή σε ένα μέρος των εργαζομένων (23%). Το ποσοστό της αύξησης που δόθηκε το 2016 από το σύνολο του δείγματος (συμπεριλαμβανομένων των μηδενικών αυξήσεων) ήταν 0.9% (διάμεσος).
  • Καμία από τις εταιρείες του δείγματος δεν προχώρησε σε μειώσεις σταθερών αποδοχών το 2016.
  • Αναφορικά με τις προβλέψεις για τo 2017, το 26% των εταιρειών του δείγματος δεν ήταν σε θέση να κάνει οποιαδήποτε πρόβλεψη, το 37% προέβλεψε μηδενικές αυξήσεις, ενώ για το υπόλοιπο δείγμα (37%) τo ποσοστό της αύξησης που αναμένεται να δοθεί είναι 2.0% (διάμεσος).
  • Το ποσό που πληρώθηκε ως πριμ απόδοσης το 2016 για τα αποτελέσματα του 2015 ανήλθε στο 9.3% των ετήσιων σταθερών αποδοχών, ελαφρώς μειωμένο σε σχέση με αυτό που πληρώθηκε την προηγούμενη χρονιά.
  • Μόνο το 17% των εταιρειών του συνόλου του δείγματος προχώρησε μέσα στο 2016 ή σκέφτεται να προχωρήσει σε μείωση θέσεων εργασίας.

© 2022 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

Συνδεθείτε μαζί μας

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Αίτηση για προσφορά