Σύνοψη Αποτελεσμάτων Έρευνας Αποδοχών & Παροχών 2... | KPMG | GR
close
Share with your friends

Έρευνα κλάδου Καταναλωτικών Προϊόντων

Σύνοψη Αποτελεσμάτων Έρευνας Αποδοχών & Παροχών 2...

Η Έρευνα της KPMG παρουσιάζει αναλυτικά στοιχεία αποδοχών και παροχών για 144 θέσεις εργασίας. Πρόκειται για την πληρέστερη έρευνα αποδοχών και παροχών η οποία βασίζεται σε δείγμα 37 εταιρειών και 4 760 κατόχων θέσεων εργασίας στην ελληνική αγορά.

1000

Γενική Διευθύντρια, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού

KPMG στην Ελλάδα

Επικοινωνία

Σχετικό περιεχόμενο

Αποτελέσματα

  • Το 43% των εταιρειών του δείγματος έδωσε μηδενικές αυξήσεις σε όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων ενώ το υπόλοιπο δείγμα προχώρησε σε αυξήσεις στο σύνολο (34%) ή σε ένα μέρος των εργαζομένων (23%). Το ποσοστό της αύξησης που δόθηκε το 2016 από το σύνολο του δείγματος (συμπεριλαμβανομένων των μηδενικών αυξήσεων) ήταν 0.9% (διάμεσος).
  • Καμία από τις εταιρείες του δείγματος δεν προχώρησε σε μειώσεις σταθερών αποδοχών το 2016.
  • Αναφορικά με τις προβλέψεις για τo 2017, το 26% των εταιρειών του δείγματος δεν ήταν σε θέση να κάνει οποιαδήποτε πρόβλεψη, το 37% προέβλεψε μηδενικές αυξήσεις, ενώ για το υπόλοιπο δείγμα (37%) τo ποσοστό της αύξησης που αναμένεται να δοθεί είναι 2.0% (διάμεσος).
  • Το ποσό που πληρώθηκε ως πριμ απόδοσης το 2016 για τα αποτελέσματα του 2015 ανήλθε στο 9.3% των ετήσιων σταθερών αποδοχών, ελαφρώς μειωμένο σε σχέση με αυτό που πληρώθηκε την προηγούμενη χρονιά.
  • Μόνο το 17% των εταιρειών του συνόλου του δείγματος προχώρησε μέσα στο 2016 ή σκέφτεται να προχωρήσει σε μείωση θέσεων εργασίας.

© 2019 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Τυπώθηκε στην Ελλάδα.

Συνδεθείτε μαζί μας

 

Αίτηση για προσφορά

 

Υποβολή