Ο χώρος εργασίας μέσα από τα μάτια της γενιάς Υ | KPMG | GR
close
Share with your friends

Ο χώρος εργασίας μέσα από τα μάτια της γενιάς Υ

Ο χώρος εργασίας μέσα από τα μάτια της γενιάς Υ

Το 2013 η KPMG στην Ελλάδα διεξήγαγε μια έρευνα για την κατανόηση των μύθων, των στερεοτύπων και των πραγματικών γεγονότων που αφορούν την λεγόμενη "γενιά Υ¨ και την εξέυρεση μέτρων που θα πρέπει να λάβουν οι εταιρείες γι 'αυτήν στον εργασιακό χώρο.

1000

Σχετικό περιεχόμενο

Ο χώρος εργασίας μέσα από τα μάτια της γενιάς Υ

Με τη συμμετοχή περισσότερων από 600 Gen-Y ατόμων από ένα ευρύ φάσμα υποβάθρων, και συνεντεύξεις με περισσότερους από 70 CEOs, η έρευνα της KPMG έχει ως στόχο να αναδείξει τις υποκέιμενες κοινές παραδοχές και πολιτισμικές διαφορές που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Πέρα από στερεότυπα, όπως ότι τα άτομα της Gen Y δεν έχουν επαγγελματικό ήθος, γεγονός είναι ότι Gen-Υ είναι η πιο μορφωμένη και πιο διαφοροποιημένη γενιά στην ιστορία, και η πρώτη στην οποία οι γυναίκες με πιστοποιήσεις πέραν της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υπερτερούν αριθμητικά από τους άντρες.

© 2019 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Τυπώθηκε στην Ελλάδα.

Συνδεθείτε μαζί μας

 

Αίτηση για προσφορά

 

Υποβολή