Σπύρος Δημητρίου | KPMG | GR
close
Share with your friends

Σπύρος Δημητρίου

Lawyer / Manager, Tax

KPMG στην Ελλάδα

Ο Σπύρος Δημητρίου είναι δικηγόρος Δημοσίου (εθνικού και ευρωπαϊκού) δικαίου με ειδίκευση στο Φορολογικό. Έχει σημαντική εμπειρία σε θέματα φορολογικής πολιτικής. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του είχε σημαντικό ρόλο σε έργα μεγάλης εμβέλειας και σημασίας, που αφορούσαν κυρίως το Φορολογικό Δίκαιο και απέκτησε μεγάλη εμπειρία για τον τρόπο που λειτουργεί και δρα η Φορολογική και η Δημόσια Διοίκηση γενικά. Ο Σπύρος βρίσκεται στην KPMG από το 2015, με κύριο ρόλο να συνδυάσει την υψηλή τεχνογνωσία της Εταιρίας με την εμπειρία του από τη Δημόσια Διοίκηση και να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. Δραστηριοποιείται σε έργα που εκτείνονται σε όλο το εύρος του εθνικού και διεθνούς Φορολογικού και Δημοσίου Δικαίου και εκπροσωπεί πελάτες ενώπιον της Διοίκησης και των Δικαστηρίων. Ακόμη, παρέχει υπηρεσίες που αφορούν δυνατότητες εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες όσον αφορά προσφυγές σε διάφορα επίπεδα.

Δημοσιεύσεις
Φόρτωσε περισσότερα
Συνδέσεις
Φόρτωσε περισσότερα

Συνδεθείτε μαζί μου