Μάριος Τ. Κυριάκου | KPMG | GR
close
Share with your friends

Μάριος Τ. Κυριάκου

Senior Partner

KPMG στην Ελλάδα

Ο κ. Κυριάκου απέκτησε τον τίτλο του ορκωτού ελεγκτή λογιστή (Institute of Chartered Accountants in England and Wales - ICAEW) στο Λονδίνο. Εργάστηκε στο Λονδίνο και στη Ρώμη πριν έρθει στην Ελλάδα. Συμμετείχε στην Ευρωπαϊκή Επιστημονική Επιτροπή της Εταιρείας καθώς και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρησιακών θεμάτων, έχοντας την ευθύνη για την Ελλάδα και την Κύπρο. Είναι μέλος και πρώτος πρόεδρος του Συλλόγου Εγκεκριμένων Λογιστών – Ελεγκτών Ελλάδος (ΣΕΛΕ). Είναι επίσης μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) όπου στο παρελθόν υπήρξε μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου, ενώ σήμερα είναι Αντιπρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου του ΣΟΕΛ. Είναι επίσης μέλος της ομάδας Εργασίας για τις Τράπεζες της FEE (Ευρωπαϊκή Ένωση Ορκωτών Ελεγκτών – Federation des Experts Comptables Europeens) και ο εκπρόσωπος στην Ελλάδα του ICAEW. Ο κ. Κυριάκου διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία και μεγάλη εξειδίκευση σε Ελληνικά και διεθνή φορολογικά θέματα, μετασχηματισμούς εταιρειών, προγράμματα επενδύσεων, συγχωνεύσεις και εξαγορές εταιρειών, λογιστικά συστήματα και συστήματα εσωτερικού ελέγχου.

Εκπαίδευση και επαγγελματικά προσόντα

  • Chartered Accountant (ICAW)

Accreditation

  • Institute of Chartered Accountants in England and Wales - ICAW

  • Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδας

Δημοσιεύσεις
Φόρτωσε περισσότερα
Συνδέσεις
Φόρτωσε περισσότερα

Συνδεθείτε μαζί μου

 

Αίτηση για προσφορά

 

Υποβολή