Κατερίνα Πολυζώη | KPMG | GR
close
Share with your friends

Κατερίνα Πολυζώη

Διευθύντρια

KPMG στην Ελλάδα

Η Κατερίνα είναι Διευθύντρια στον τομέα των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών προς Οικογενειακές Επιχειρήσεις της KPMG. Συνεργάζεται με οικογενειακές επιχειρήσεις προσφέροντας συμβουλές και καθοδήγηση για την πετυχημένη διαχείριση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν σε θέματα οικογενειακής διακυβέρνησης. Βοηθά τις επιχειρηματικές οικογένειες να οργανώσουν τις απαιτούμενες δομές, να θεσπίσουν κανόνες και να αναπτύξουν τα κατάλληλα εργαλεία για την επίτευξη ισορροπίας ανάμεσα στις ανάγκες της επιχείρησης και τις προσδοκίες των μελών της οικογένειας. Διαθέτει 27 χρόνια εμπειρίας στον τραπεζικό τομέα, με εξειδίκευση στoν κλάδο διαχείρισης περιουσίας (wealth management). Διετέλεσε Υποδιευθύντρια της Διευθύνσεως Private Banking μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες, με πλήρη διοικητική ευθύνη των Κέντρων Private Banking Αττικής. Έχει ασχοληθεί εκτενώς με στρατηγικές διασφάλισης ατομικών και οικογενειακών περιουσιών καθώς και με φορολογικά και νομικά θέματα επενδύσεων.

Εκπαίδευση και επαγγελματικά προσόντα

  • ΜΒΑ από το Manchester Business School και το University of Wales, Bangor.

  • Πτυχίο Νομικού Τμήματος, Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

  • Πιστοποιημένος Επενδυτικός Σύμβουλος από την Τράπεζα της Ελλάδος

Δημοσιεύσεις
Φόρτωσε περισσότερα
Συνδέσεις
Φόρτωσε περισσότερα

Συνδεθείτε μαζί μου