Ιωάννης Αχείλας | KPMG | GR
close
Share with your friends

Ιωάννης Αχείλας

Γενικός διευθυντής, Ελεγκτικές και Φορολογικές Υπηρεσίες

KPMG in Greece

Ο Γιάννης ήλθε στην KPMG το 1996 και το 2002 έγινε Γενικός Διευθυντής (Partner) στο Φορολογικό τμήμα. Το 2011 έγινε Γενικός Διευθυντής στο Ελεγκτικό τμήμα. Ο Γιάννης έχει επαγγελματική εμπειρία πάνω από 30 χρόνια που περιλαμβάνει ελεγκτικές και φορολογικές υπηρεσίες στην Ελλάδα σε ελληνικές και αλλοδαπές επιχειρήσεις. Έχει λάβει μέρος σε ελέγχους μεγάλων εταιρειών, σε συγχωνεύσεις-εξαγορές και εκτιμήσεις επιχειρήσεων και οργανισμών και έχει ασχοληθεί με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, με διαχειριστικούς ελέγχους και επίβλεψη λογιστηρίων εμποροβιομηχανικών εταιρειών και τραπεζών. Επίσης, έχει ασχοληθεί με φορολογικό σχεδιασμό στην Ελλάδα διαφόρων χρηματοοικονομικών προϊόντων και εξαγορών επιχειρήσεων. Σήμερα είναι στο Ελεγκτικό τμήμα υπεύθυνος σε θέματα φορολογικής συμμόρφωσης και φορολογικών ελέγχων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τα φορολογικά πιστοποιητικά.

Εκπαίδευση και επαγγελματικά προσόντα

  • Πτυχιούχος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της ΑΣΟΕΕ (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Accreditation

  • Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής μέλος του ΣΟΕΛ

  • Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Δημοσιεύσεις
Φόρτωσε περισσότερα
Συνδέσεις
Φόρτωσε περισσότερα

Συνδεθείτε μαζί μου

 

Αίτηση για προσφορά

 

Υποβολή