Χάρης Συρούνης | KPMG | GR
close
Share with your friends

Χάρης Συρούνης

Γενικός Διευθυντής - Ελεγκτικές Υπηρεσίες

KPMG στην Ελλάδα

Ο Χάρης είναι γενικός διευθυντής με πάνω από 20 χρόνια εμπειρία στο ελεγκτικό τομέα κυρίως για τράπεζες και άλλες εταιρείες στο χρηματοοικονομικό τομέα. Στα χρόνια που δουλεύει στο επάγγελμα προσπαθεί να μεταφέρει ποιότητα στον πελάτη. Ο Χάρης προσφέρει σε τράπεζες και άλλες εταιρείες του κλάδου ελεγκτικές και μη ελεγκτικές υπηρεσίες. Είναι υπεύθυνος της εκπαίδευσης του ελεγκτικού τμήματος και εξειδικεύεται στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Εκπαίδευση και επαγγελματικά προσόντα

  • Πτυχίο Οικονομικών Σπουδών-Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

  • Μεταοτυχιακό τίτλο σπουδών στα χρηματοοικονομικά-Πανεπιστήμιο του Λανκάστερ Ην. Βασίλειο

Accreditation

  • Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής-Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Ελλάδος

Δημοσιεύσεις
Φόρτωσε περισσότερα
Συνδέσεις
Φόρτωσε περισσότερα

Συνδεθείτε μαζί μου

 

Αίτηση για προσφορά

 

Υποβολή