Έφη Κατσούλη | KPMG | GR
close
Share with your friends

Έφη Κατσούλη

Γενική Διευθύντρια, Διαχείριση Ασφάλειας Πληροφοριών και Έργων Πληροφορικής

KPMG στην Ελλάδα

Η Έφη είναι Γενική Διευθύντρια στη διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων της KPMG. Είναι υπεύθυνη για τις υπηρεσίες διαχείρισης τεχνολογικών κινδύνων, βοηθώντας τους πελάτες να κατανοήσουν, αξιολογήσουν και διαχειριστούν τους κινδύνους πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων του κυβερνοχώρου, μέσω της υιοθέτησης κατάλληλων πολιτικών, διαδικασιών, προτύπων και ασφαλιστικών δικλείδων. Επίσης, ειδικεύεται στην διαχείριση μεγάλων έργων και στην υποστήριξη της υλοποίησης λύσεων πληροφορικής, τόσο έτοιμων συστημάτων όσο και κατά παραγγελία εφαρμογών, ιδιαίτερα για τον χρηματοοικονομικό τομέα. Διαθέτει, επίσης, σημαντική εμπειρία στον ανασχεδιασμό επιχειρησιακών διαδικασιών και στη διαχείριση πιστοδοτήσεων.

Δημοσιεύσεις
Φόρτωσε περισσότερα
Συνδέσεις
Φόρτωσε περισσότερα

Συνδεθείτε μαζί μου

 

Αίτηση για προσφορά

 

Υποβολή