Ευθύμης (Μάκης) Κριμιζής

Partner, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

KPMG στην Ελλάδα

Ο Μάκης εντάχθηκε στο δυναμικό της KPMG στην Ελλάδα το 2020 και ηγείται των συμβουλευτικών υπηρεσιών στις εταιρείες του χρηματοπιστωτικού κλάδου. Διαθέτει περισσότερα από 12 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών και έχει υποστηρίξει έναν μεγάλο αριθμό χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων τόσο για τη βελτίωση της απόδοσης τους όσο και στη διαχείριση των κινδύνων. Η εμπειρία του περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση επιχειρηματικών και επιχειρησιακών πρωτοβουλιών μετασχηματισμού, καθώς και την ενίσχυση του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων. Στο παρελθόν, έχει ηγηθεί πολλαπλών έργων που περιλάμβαναν το σχεδιασμό και την υλοποίηση λειτουργικών μοντέλων, την ανάπτυξη και τη περαιτέρω ενίσχυση του πλαισίου διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL) και την αποτελεσματική εφαρμογή νέων εποπτικών απαιτήσεων διαχείρισης κινδύνων.

  • BA Hons Business & Financial Economics Staffordshire University

  • MSc – Finance & Investments Durham University

  • FCCA - Certified Chartered Accountant