close
Share with your friends

Minun tarinani: Olli Knuuti

Minun tarinani: Olli Knuuti

Olli työskentelee tietoturva-asiantuntijana neuvontapalveluissa.

Olli työskentelee tietoturva-asiantuntijana neuvontapalveluissa.

Olli Knuuti

Työntekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa omaan urapolkuunsa

Olen työskennellyt KPMG:llä vuodesta 2010 alkaen. Ennen KPMG:lle siirtymistä työskentelin Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikössä, tietoliikenteen tutkimuskeskuksessa. Diplomi-insinöörin opinnoissani en ollut suoranaisesti keskittynyt tietoturvallisuuteen, mutta päädyin alan pariin menossa olleiden tutkimushankkeiden kautta. Noin kahden ja puolen vuoden tutkimusuran jälkeen totesin haluavani löytää uusia näkökulmia aihepiiriin sekä kehittää laajemmin osaamistani. KPMG tarjosi minulle mahdollisuuden haastaa itseäni sekä kehittää edelleen omia vahvuuksiani.

Aloitin KPMG:llä tietoturva-asiantuntijana, painoalueena tietoturvallisuuden hallintaan liittyvät erityisalueet. Jo heti ensimmäisestä viikosta alkaen pääsin aktiivisesti ja vastuuta ottaen osallistumaan niin julkisen kuin yksityisen sektorin asiakkaille tehtyihin toimeksiantoihin. Sittemmin olen toiminut lähes kahdessa sadassa eri tietoturvallisuuden tarkastus-, konsultointi- ja kehitysprojektissa. Toimeksiannot ovat sijoittuneet sekä kotimaahan että kansallisten rajojen ulkopuolelle.

Uramahdollisuudet ovat osoittautuneet KPMG:llä erinomaisiksi ja työntekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa omaan urapolkuunsa – oli sitten toiveena kehittyä jonkin yksittäisen painopisteen huippuasiantuntijaksi tai ottaa vastuuta liiketoiminnan kehittämisestä ja kasvattamisesta. Oman urakehitykseni myötä toimin tällä hetkellä asiantuntijatöiden lisäksi esimiestehtävissä KPMG:n kyberturvallisuusyksikössä sekä vastaan myös Suomen ensimmäisen tietoturvallisuuden arviointilaitoksen, joka tarjoaa viranomaisille ja yrityksille luotettavaa ja puolueetonta tietoturvallisuuden arviointipalvelua, operatiivisesta johtamisesta.

KPMG:llä pyritään jatkuvasti parantamaan työntekijöiden hyvinvointia ja jokaisella työntekijällä onkin vahva vaikutusmahdollisuus oman työympäristön, työkulttuurin sekä toimintatapojen muovaamisessa. Työyhteisössä vallitsee matala hierarkia, esimiehet pyrkivät johtamaan omalla esimerkillään ja vastuuta annetaan tasaisesti kaikille nuorista asiantuntijoista alkaen. Vastuun vastapainoksi työyhteisössä ollaan joustavia ja myös vapauksia annetaan sopivasti, sillä jokainen voi luottaa siihen, että työyhteisö tekee intohimoisesti töitä yhteisten ja asiakkaiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Ei ole kuitenkaan liioiteltua sanoa, että parasta KPMG:llä ovat itse työkaverit. KPMG on kuin suuri perhe, eikä olekaan yllättävää nähdä silloin tällöin työkavereita viettämässä myös vapaa-aikaa yhdessä!