Oonan trainee-tarina

Mitä olet opiskellut ja miten päädyit KPMG:lle?

Suoritin kandidaatin ja maisterin tutkinnot kauppakorkeakoulussa, pääaineenani laskentatoimi. Kun opintoni olivat loppusuoralla ja jäljellä enää pro gradu -tutkielman laatiminen, oli aika kartoittaa mitä työelämällä olisi minulle tarjottavanaan.

Selasin lukuisia eri työpaikkailmoituksia, kunnes silmiini osui KPMG:n ilmoitus trainee-hausta. Listalta löytyi useita mielenkiintoisia vaihtoehtoja, mutta omiin kiinnostuksen kohteisiini perustuen päätin keskittää hakemukseni ilmoitettuun riskienhallinnan ja sisäisen tarkastuksen traineen paikkaan.

Lähetin innoissani tarkkaan laaditun hakemukseni kyseiseen tehtävään ja pääsin haastatteluihin. Rekrytointiprosessi oli kaiken kaikkiaan sujuva ja pian sainkin puhelun, että trainee-paikka olisi minun! 

Oonan trainee-tarina

Millaisia työtehtäviä pääsit tekemään trainee-jaksollasi?

Heti trainee-jaksoni alettua pääsin mukaan mielenkiintoisiin ja monipuolisiin sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan toimeksiantoihin, niin julkisen kuin yksityisenkin sektorin organisaatioissa. Arvokasta kokemusta sain myös tilintarkastuksen avustavien tehtävien suorittamisesta. Olin tyytyväinen, että minut osallistettiin projekteihin heti alusta alkaen ja sain osakseni myös sopivasti vastuuta toimeksiantojen toteuttamisessa.

Oppimisen kannalta erityisen tärkeäksi olen kokenut sujuvan ja avoimen kommunikaation kollegoideni kanssa, palvelualueesta riippumatta.

Mitä olet oppinut trainee-jaksosi aikana?

Jokainen trainee-jaksoni päivä opetti minulle jotain uutta, ja oppimisen kannalta erityisen tärkeäksi olen kokenut sujuvan ja avoimen kommunikaation kollegoideni kanssa, palvelualueesta riippumatta. Olen oppinut tunnistamaan valtavasti uusia näkökulmia tehdessäni toimeksiantoja eri kollegoiden ja asiakkaiden kanssa, ja trainee-jaksoni aikana kehitin taitojani erityisesti tiimityöskentelyssä sekä itsenäisessä ongelmanratkaisussa. 

Monipuolisten työtehtävien ja toimeksiantojen myötä olen KPMG:llä päässyt kokemaan myös useita ensimmäisiä kertoja: ensimmäisen tarkastussuunnitelman laatiminen, ensimmäinen aloituspalaveri, ensimmäiset haastattelut, raportoinnit, loppupalaverit ja niin edelleen. Eivätkä ensimmäiset kerrat trainee-jakson päätyttyä loppuneet, uudet projektit tuovat aina mukanaan mahdollisuuden uusille oivalluksille ja asiantuntemuksen kehittämiselle sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan tehtävissä.

Kaikkiaan olen todella tyytyväinen, että sain aloittaa konsultin urani KPMG:n trainee-ohjelmassa, enkä malta odottaa mitä tulevaisuus tämän mahdollisuuden myötä tuo tullessaan.