Sääntely ja verotus

Sääntely ja verotus

Olemme säätiöitä ja yhdistyksiä koskevien ajankohtaisten laki- ja verokysymysten edelläkävijöitä.

Autamme sopeutumaan muuttuvaan lainsäädäntöön ja verotukseen.

Säätiöiden ja yhdistysten rooli yhteiskunnassamme kasvaa, ja samalla niihin kohdistuvat odotukset muuttuvat. Oikeudenmukainen verokohtelu, kattava raportointi sekä vastuullinen varainhoito ja sijoitustoiminta ovat niiden toiminnan kulmakiviä.

Olemme jo vuosikymmenten ajan auttaneet voittoa tavoittelemattomia toimijoita sopeutumaan muuttuvaan sääntelyyn, lisäämään toiminnan läpinäkyvyyttä sekä huomioimaan verotukselliset ja juridiset näkökohdat toiminnan ohjauksessa ja riskienhallinnassa.

Säätiöt ja yhdistykset elävät moderneina kiinni ajan trendeissä, ja vuosia jatkuneen yhteistyön ansiosta osaamme suositella, mikä asiakastamme voisi kulloinkin kaikkein eniten hyödyttää.  

 

Tärkeisiin, ajankohtaisiin teemoihin kuuluvat tällä hetkellä esimerkiksi:

Verosuunnittelu ja –kartoitukset

  • Eri toimintojen veronalaisuuteen liittyvät selvitykset
  • Arvonlisäverovelvollisuuden selvittäminen ja vapaaehtoisesti alv velvolliseksi hakeutumisen taloudelliset vaikutukset
  • Kiinteistöverotus
  • Yhtiöittämisen verovaikutukset.

Verotusta koskevat hakemus- ja valitusasiat

  • Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuminen
  • Verotarkastukset
  • Veroilmoitusten laadinta ja verovalitukset

Lainopilliset asiat