Russian Desk - suuntana Venäjä tai muut IVY-maat

Russian Desk - suuntana Venäjä

Monipuolisia asiantuntijapalveluita yrityksille, joilla on liiketoimintaa Venäjällä tai muissa IVY-maissa.

Asiantuntijapalveluja yrityksille, joilla on liiketoimintaa Venäjällä tai IVY-maissa.

Turbulentissa markkinassa toimivien prosessien ja kontrollien merkitys kasvaa

Viime aikojen mullistuksista huolimatta Venäjä on edelleen merkittävä mahdollisuus ja tärkeä kasvualue kaikille suomalaisille ja kansainvälisille yhtiöille. Suomalaisyrityksillä on myös paljon investointeja ja liiketoimintaa muissa IVY-maissa. Turbulentissa markkinassa toimivien prosessien ja kontrollien merkitys kasvaa.


Puoleemme kannattaa kääntyä, jos yhtiössänne pohditaan esimerkiksi seuraavia seikkoja:
 

  • Voimmeko luottaa tytäryhtiön konserniraportointiin ja toimiiko sisäinen valvonta?
  • Noudatetaanko tytäryhtiön liiketoiminnassa emoyhtiössä sovittuja periaatteita sekä paikallisia lakeja ja asetuksia? Kaipaako pääkirjanpitäjä ohjeistusta?
  • Onko tytäryhtiön liiketoiminnassa valmistauduttu tuleviin lakimuutoksiin?
  • Vastaavatko sopimukset paikallista käytäntöä tai arveluttaako jokin niiden sisällössä?
  • Mitä seikkoja on huomioitava yhtiötä perustettaessa?
  • Onko tytäryhtiön johdon toimivalta määritelty järkevästi tai sisältävätkö prosessit vaarallisia työyhdistelmiä?
  • Saadaanko sisäiset erät laskutettua?
  • Kohdistuuko tytäryhtiön tulokseen korkea verorasite? Onko alikapitalisointitilanne?
  • Joudutaanko tytäryhtiötä jatkuvasti rahoittamaan?
  • Pohditteko voittojen kotiuttamista tai harkitsetteko muutoksia liiketoiminnan rakenteisiin?


Suomen KPMG:n Russian Desk auttaa suomalaisyrityksiä, jotka haluavat etabloitua Venäjälle, harkitsevat investointeja tai jotka jo harjoittavat liiketoimintaa Venäjällä. Palvelemme myös Suomeen investoivia venäläisyrityksiä. Tarjoamme laaja-alaista osaamista ja kattavat palvelut niin tilintarkastukseen, yritysjärjestelyihin kuin verotukseen ja juridiikkaan liittyviin kysymyksiin.

Toiminta-alueemme kattaa Venäjän lisäksi myös muut entiset neuvostotasavallat. Monet toimeksiannoistamme kohdistuvat myös Ukrainaan, Kazakstaniin, Latviaan ja Liettuaan.

Venäjän ja Itä-Euroopan maiden kysymyksiin erikoistuneella tiimillämme on pitkä ja laaja-alainen kokemus paikallisyritysten sisäisestä ja ulkoisesta tarkastuksesta, taloushallinnosta ja verotuskysymyksistä. Kaikilla asiantuntijoillamme on usean vuoden käytännön kokemus näiltä markkina-alueilta sekä hyvä kielitaito. Lisäksi tukenamme on koko KPMG:n kansainvälisten osaajien verkosto, josta Venäjällä ja IVY-maissa toimivissa KPMG-toimistoissa työskentelee yli 4000 asiantuntijaa.