close
Share with your friends

Vuoden arviointikertomus -kilpailussa valitaan vuoden 2018 paras arviointikertomus

Vuoden arviointikertomus -kilpailu

Kuka laati parhaan arviointikertomuksen vuodelta 2018? Osallistu Vuoden arviointikertomus -kilpailuun ja tilaa palaute kertomuksellesi.

Kuka laati parhaan arviointikertomuksen vuodelta 2018? Osallistu kilpailuun.

Vuoden arviointikertomus -kilpailu järjestetään jo yhdeksättä kertaa

Jo yhdeksättä kertaa järjestettävän Vuoden arviointikertomus -kilpailun tarkoituksena on kehittää kuntien ja kuntayhtymien tarkastuslautakuntien toimintaa sekä arviointikertomusten sisältöä ja vaikuttavuutta.

Kilpailu toteutetaan yhteistyössä Tampereen yliopiston Johtamisen ja talouden tiedekunnan kanssa siten, että Tampereen yliopiston opiskelijoista koottu arviointiryhmä analysoi ohjaavan professorin Lasse Oulasvirran johdolla vuoden 2018 arviointikertomuksia ja esittää tulokset kilpailun tuomaristolle.

Näin osallistut Vuoden arviointikertomus -kilpailuun

Arvioitavat kertomukset kootaan kahdella tavalla.
 
1) Kaikki tarkastuslautakunnat voivat osallistua Vuoden arviointikertomus -kilpailuun lähettämällä vuoden 2018 arviointikertomuksensa Tampereen yliopistolle sähköisessä muodossa osoitteeseen lasse.oulasvirta@tuni.fi.
 
Kertomuksen voi lähettää myös postitse osoitteeseen:


Johtamisen ja talouden tiedekunta

Lasse Oulasvirta

rakennus Pinni A, huone 3047

33014 TAMPEREEN YLIOPISTO


Arviointikertomukset tulee lähettää 22.8.2019 mennessä.


2) Tämän lisäksi Tampereen yliopiston arviointiryhmä poimii ohjaavan professorin johdolla tarvittaessa otannalla tarpeellisen määrän arvioitavia kertomuksia julkisista lähteistä.

Kilpailussa on kolme sarjaa:

  • kunnat alle 20 000 asukasta
  • kunnat yli 20 000 asukasta
  • kuntayhtymät.

Kilpailun tulokset julkistetaan Arviointiseminaarissa 6. - 7.11.2019

Kilpailun tulokset julkistetaan KPMG Julkistarkastus Oy:n järjestämässä Arviointiseminaarissa 6.–7.11.2019 Helsingissä. Voittajat ja kunniamaininnat valitsee kolmihenkinen asiantuntijoista koottu riippumaton tuomaristo, jonka puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja Mikko Wennberg Owal Group Oy:stä.

Tilaa palaute kilpailukertomuksista viimeistään 22.8.2019

Osallistumalla arviointikertomuskilpailuun tarkastuslautakunnalla on mahdollisuus saada palautetta omasta arviointikertomuksestaan. Palautteen avulla lautakunta voi edelleen kehittää omaa arviointitoimintaansa. 

Vuoden arviointikertomus -kilpailu ja Arviointiseminaari 2019 järjestetään hyväksi havaitulla tutulla konseptilla, mutta terästettynä uusilla ajatuksilla. KPMG Oy Ab on sopinut 16.5.2019 PwC Julkistarkastus Oy:n koko osakekannan ostamisesta. Hankitun yhtiön henkilöosakkaat ja koko henkilöstö (yhteensä 17 henkilöä) siirtyivät kaupan myötä KPMG-konsernin palvelukseen. Lue lisää tiedotteestamme.

Lisätietoja

Juha Huuskonen
puh. +358 50 4345 573
etunimi.sukunimi@kpmg.fi