Kestävä kehitys

Kestävä kehitys

Osaamisemme auttaa organisaatioita edistämään kestävää tulevaisuutta, joka tuo mukanaan kasvua ja elinvoimaa.

Osaamisemme auttaa organisaatioita edistämään kestävää tulevaisuutta.

Meillä KPMG:llä on erinomaiset edellytykset tukea asiakkaitamme vastuullisuustavoitteiden saavuttamisessa. Menestystä, taloudellista tulosta ja yhteiskunnallista hyvää kannattaa rakentaa kestävästi, yhdessä eri toimijoiden kanssa. Yhteiskunnallista vaikuttavuutta tarkasteltaessa keskeisiä elementtejä ovat ekologisuus, taloudellisuus, sosiaalisuus ja kulttuuri – tavoitteena asukkaiden elämän sujuvoittaminen ja hyvinvoinnin lisääminen. 

Osaamisemme auttaa organisaatioita edistämään kestävää tulevaisuutta, joka tuo mukanaan kasvua ja elinvoimaa. Omaamme viimeisimmän käytettävissä olevan tiedon, kiitos myös lukuisten verkostojen, joissa vaikutamme. 

 

Vastuullisuuden näkökulma on huomioitu laajasti palveluissamme:

  • Arvioimme organisaatioiden vastuullisuuden maturiteettia ja talouden kestävyyttä
  • Fasilitoimme tavoitteiden määrittelyä sekä tuomme ymmärrystä riskien ja mahdollisuuksien tunnistamiseen
  • Laadimme olennaisuusmäärittelyjä, vastuullisuusstrategioita ja tiekarttoja 
  • Neuvomme kestävään rahoitukseen liittyvissä kysymyksissä
  • Tuemme vastuullisuustekojen toteuttamisessa ja mittaamisessa sekä vaikutusten näkyväksi tekemisessä
  • Autamme vastuullisuustietojen raportoinnissa ja varmennuksessa.