close
Share with your friends

Valtionhallinto

Valtionhallinto

Muutokset maamme työvoimassa, taloudessa ja teknologian hyödyntämisessä edellyttävät valtionhallinnolta aivan uudenlaisia päätöksiä ja johtamista.

Muutokset muun muassa taloudessa edellyttävät valtionhallinnolta uudenlaisia päätöksiä.

Tällä vuosikymmenellä merkittävät tuotannontekijöiden muutokset maamme työvoimassa, taloudessa ja teknologian hyödyntämisessä edellyttävät valtionhallinnolta aivan uudenlaisia päätöksiä ja johtamista. Nyt tehtävät päätökset ja ratkaisut kantavat pitkälle tulevaisuuteen ja luovat suomalaisen yhteiskunnan hyvinvoinnin ja tuottavuuden kasvun. Ratkaisujen tulee olla hyvin perusteltuja ja päätösten vaikutukset tulee tunnistaa.

KPMG on mukana kehittämässä valtionhallinnon toimintaa. Apunamme ovat tehokkaat ratkaisumallit, joita kehitämme yhdessä KPMG:n kansainvälisen asiantuntijaverkoston kanssa. Autamme erityisesti kysymyksissä, jotka liittyvät tuottavuusohjelmiin, rakenne- ja palvelu-uudistuksiin, yhteistyö- ja verkostomalleihin, johtamis- ja ohjausjärjestelmien kehittämiseen, toimintojen digitalisoitumiseen, ikärakenteen muutosvaikutuksiin sekä globalisaatiokehitykseen.  

Miten voimme auttaa

Asiantuntijamme voivat auttaa valtionhallinnon johtoa ja päättäjiä toimintaympäristön muutoksen ja poliittisen tavoiteasetannan ristiaallokossa rakentamaan sisällön strategiseen muutokseen ja toiminnan kehittämiseen. Tuemme organisaatioita muutoksen toteuttamisessa ja hankkeen hallinnassa. Toimivan strategian ja muutosjohtamisen avulla organisaatio pystyy toteuttamaan sille asetetut vaikuttavuustavoitteet mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti.

Keskeisiä valtionhallinnon johtamisen ja toiminnan kehittämisen palveluitamme ovat muun muassa:  

Strategian ja muutosjohtamisen palvelut 

 • Skenaarioiden laadintaprosessi 
 • Strategian laadinta ja linjaukset 
 • Painopistelinjaukset 
 • Johtamisjärjestelmän kehittäminen ja johtamisinnovaatiot 
 • Rakenteiden ja verkoston kehittäminen 
 • Strategian toimeenpano ja muutosjohtaminen 
 • Muutoksen toteutuksen tuki: onnistunut muutos, häiriötön perustoiminta 
 • Osaamisen ja kompetenssien johtaminen ja hallinta  

Operatiivisen johtamisen palvelut 

 • Asiakaslähtöiset palvelut 
 • Prosessien tehokkuus ja tuottavuus 
 • Sähköiset ratkaisut 
 • Toimintamallit 
 • Palvelukeskukset 
 • Toiminnan jatkuvuus tuottavuusohjelmissa 
 • Hankejohtaminen ja hankkeistus 
 • Riskienhallinta, sisäinen valvonta ja sisäinen tarkastus 

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö