Julkishallinnon strategiat ja muutosohjelmat

Julkishallinnon strategiat ja muutosohjelmat

KPMG:llä on vahva osaaminen strategiaprosessien läpiviennistä, laajojen strategian toimeenpanon ja muutosohjelmien suunnittelusta ja johtamisesta sekä johtoryhmätyöskentelyn kehittämisestä, johtamisjärjestelmistä, organisaatiomalleista ja operatiivisista kehitysprojekteista. Voimme tukea maakuntia strategioiden laatimisessa osallistavin ja sitouttavin menetelmin. Toimimme kumppanina organisaation muutosten eri vaiheissa sekä valmennamme johtoryhmiä, esimiehiä ja henkilöstöä muutoksessa.

KPMG tukee maakuntia ja kuntia muutosjohtamisen sekä omistaja- ja konserniohjauksen kehittämisessä. Asiantuntijatiimissämme yhdistyy strategisen johtamisen osaaminen sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta. Korostamme toiminnan vaikuttavuuden, kestävän kehityksen ja alueen elinvoimaisuuden näkökulmia strategioita ja muutosohjelmia työstettäessä. Hallitsemme erinomaisesti eri tahot osallistavat fasilitointimenetelmät ja -välineet ja kehitämme niitä jatkuvasti asiakkaidemme toiveiden mukaisiksi.

Lisätietoja

Martin Skrifvars
etunimi.sukunimi@kpmg.fi
+358 50 352 0571