Julkishallinnon rakennejärjestelyt

Julkishallinnon rakennejärjestelyt

KPMG:llä on laaja kokemus julkishallinnon organisaatioiden tukemisesta toimintojen kehittämisessä, arvioinnissa, uudelleenorganisoinneissa ja uusien toimintamallien kehittämisessä. Teemme taloudellisia, juridisia ja verotuksellisia selvityksiä vaihtoehtoisista tavoista järjestää toiminta sekä toiminnallista vertailua toteuttamisvaihtoehtojen vahvuuksista ja heikkouksista.

KPMG on suunnitellut ja selvittänyt julkisomisteisten yhtiöiden yhdistymisiä ja tehnyt lukuisia valtio- tai kuntaomisteisten kokonaisuuksien yhtiöittämisiä suunnitteluvaiheesta aina varsinaiseen toteutukseen asti, mm. satamissa sekä energia- ja vesilaitoksissa.

KPMG on tehnyt useita vaikuttavuusarviointeja suunnitteilla oleviin infrastruktuuri- ja rakennushankkeisiin, selvittänyt sote- ja maakuntauudistukseen liittyviä rakenteellisia, taloudellisia, juridisia ja verotuksellisia kysymyksiä kuntayhtymille, mm. sairaanhoitopiireille, sekä toiminut neuvonantajana useissa työterveysalaa koskevissa selvityksissä.

KPMG tekee vuosittain lukuisia julkisyhteisöjen arvonmäärityksiä ja taloudellisia mallinnuksia. KPMG:n due diligence -selvitykset voivat kattaa asiakkaan tarpeiden mukaan taloudellisen, juridisen, verotuksellisen, toiminnallisen ja strategisen näkökulman.

Lisätietoja

Annukka Mannerkoski