Laki- ja veropalvelut julkishallinnolle

Laki- ja veropalvelut julkishallinnolle

Avustamme julkishallinnon organisaatioita kaikissa laki- ja veroasioissa. Toimeksiantomme vaihtelevat kertaluonteisesta neuvonnasta pitkäjänteisten puitesopimustyyppisten asiakkuuksien hoitoon. Julkishallinnon asiakkaille lakipalvelumme ovat tuottaneet erityistä lisäarvoa tilanteissa, joissa kokonaisvaltainen ymmärrys toimintojen järjestämisestä on ollut avainasemassa.

Palveluihimme kuuluu kattavasti muun muassa rakenne- ja yhtiöittämisjärjestelyissä tarvittava yhtiö- ja sopimusoikeus sekä kiinteistöoikeus, valtiontuki- ja kilpailuneutraliteettikysymykset, hankintalainsäädännöllisissä asioissa avustaminen, työoikeuteen ja henkilöstön siirtoon liittyvä neuvonanto sekä henkilörekisterilainsäädäntöön ja tietosuojaan liittyvät kysymykset.

KPMG on toiminut asiantuntijana useissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintojen ulkoistamiseen, sote- ja maakuntauudistuksen aiheuttamiin järjestelyihin ja yhtiöittämisiin liittyvissä hankkeissa. Olemme muun muassa selvittäneet yliopistollisen sairaalan erikoissairaanhoidon yhtiöittämistä, julkisten toimijoiden palveluihin liittyvän valinnanvapauden toteuttamista yhdessä yksityisten toimijoiden kanssa sekä maakuntarajat ylittävän sosiaalihuollon kuntayhtymän toimintojen uudelleenjärjestämisvaihtoehtoja sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä. 

Lisätietoja

Annukka Mannerkoski