Digitalisaatio julkishallinnon muutoksessa

Digitalisaatio julkishallinnon muutoksessa

Sote- ja maakuntauudistuksen tavoitteena on toiminnan muutos, jonka avulla parannetaan palvelujen saatavuutta ja yhdenvertaisuutta. Muutoksen tärkeä väline on digitalisaatio. Tavoitteena on, että tietojärjestelmät ja uudet sähköiset palvelut tukevat asiakkaita ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia parhaalla mahdollisella tavalla.

KPMG avustaa digitalisaation toteutuksessa, projektien hallinnassa, prosessien kehittämisessä, vaatimusmäärittelyissä, arkkitehtuurin määrittelemisessä, hankinnoissa ja kilpailutuksissa, tietoturvallisuudessa sekä tiedolla johtamisessa.

Asiantuntijoillamme on vankka kokemus prosessien kehittämisestä sekä digitalisointihankkeiden ja -projektien johtamisesta.

KPMG IT Sertifiointi Oy:llä on Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksen hyväksyntä toimia tietoturvallisuuden arviointilaitoksista annetun lain mukaisena arviointilaitoksena.

Lisätietoja

Liisa Kangas