Valinnanvapaus | KPMG | FI
close
Share with your friends

Valinnanvapaus

Valinnanvapaus

Valinnanvapaus osaksi arkea.

Sote-palvelujen uudistamisella parannetaan palvelujen saatavuutta, vaikuttavuutta, asiakaskokemusta ja kustannustehokkuutta. Asiakkaan tulee saada tarpeitansa vastaavat palvelut ja ratkaisu ongelmaan nopeasti ja tehokkaasti. Valinnanvapaus kuuluu olennaisesti valmisteilla olevaan sote-uudistukseen. Tavoitteiden toteutuminen edellyttää muun muassa asiakkaan osallisuuden lisäämistä, asiakas- ja palveluohjauksen kehittämistä sekä toimivia kannustin- ja sanktiomalleja. Miten uudistus viedään onnistuneesti maaliin?

Palvelumme

Asiantuntemuksemme perustuu vankkaan kokemukseen valinnanvapautta edistävistä järjestelmistä, sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan erityispiirteiden ymmärtämiseen ja osaamisemme jatkuvaan kehittymiseen. Työssämme yhdistämme kansainvälisen verkostomme osaamisen paikallisten olosuhteiden tuntemukseen. Haluamme antaa asiakkaillemme uusia oivalluksia ja näkemyksiä tulevaisuuden mahdollisuuksien hyödyntämiseen.

Tarjoamme asiantuntijapalveluja valinnanvapauteen liittyen muun muassa:

 • valinnanvapauden toteuttamisen ratkaisumallit, ml. asiakas- ja palveluohjaus, palveluketjut ja palvelutuotannon ohjaus, kannustin- ja sanktiomallit
 • vaikutusten arviointi, kustannusvertailut ja tuottavuuden mittaaminen
 • asiakassegmentointi, asiakasvirta-analyysit ja asiakaskokemuksen parantaminen
 • muutoksen johtaminen, esimiesvalmennukset ja coaching
 • liiketoiminnan kehittäminen
 • kyselyt, seminaarit, opintomatkat.
   

Esimerkkejä osaamisestamme

 • Olemme aktiivisesti mukana valtakunnan ja kaupunkien valinnanvapauskokeiluissa.
 • Olemme olleet mukana tukemassa palvelusetelin käyttöönottoa vuodesta 2009 lähtien ja selvittäneet henkilökohtaisen budjetin käyttöönottoa.
 • Asiantuntijoillamme on monipuolista kokemusta valtakunnallisista kehittämishankkeista ja valinnanvapauden eri toteutusmalleista, hinnoittelusta ja sopimuksista. Olemme arvioineet valinnanvapauden vaikutuksia asiakas- ja palveluohjaukseen, talouteen ja asiakkaan osallisuuden lisäämiseen.
 • Olemme perehtyneet kansainvälisiin käytäntöihin valinnanvapaudesta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitukseen ja kannustinmalleihin.
 • Meillä on laaja-alaista kokemusta julkisella sektorilla valinnanvapauteen liittyvistä hankkeista muun muassa suurissa kaupungeissa ja valtionhallinnossa.
 • Yksityisellä sektorilla olemme toteuttaneet useita hankkeita muun muassa palveluseteliin, henkilökohtaiseen budjettiin ja väestönvastuumalliin liittyen.