Hyvinvointipalvelut | KPMG | FI
close
Share with your friends

Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointipalvelut

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen aika on nyt: rakenteet ja rahoitus muuttuvat.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen aika on nyt: rakenteet ja rahoitus muuttuvat.

Tuomme asiakkaidemme käyttöön strategisia tavoitteita tukevat konkreettiset viitekehykset ja toimintamallit.

KPMG on tiiviisti mukana sote-uudistuksessa. Hyvinvointihyöty, vaikuttavuus, kustannustehokkuus ja asiakaskokemus korostuvat keskusteluissa ja tekemisissä. Uudistaminen etenee nyt vauhdilla.

KPMG:llä on hyvinvointipalveluihin perehtynyt tiimi, jolla on vankka osaaminen konsultoinnista, johtamisesta ja käytännön työstä sosiaali- ja terveyssektorilla. Hyödynnämme toimeksiannoissa yrityksemme moniammatillista osaajajoukkoa sekä kansainvälisen organisaatiomme tietovarantoa ja kokemuksia. Tuomme asiakkaidemme käyttöön strategisia tavoitteita tukevat konkreettiset viitekehykset ja toimintamallit. Työskentelytapamme on sitouttava ja asiakasta kuunteleva ja ymmärtävä.  

Olemme lukuisissa asiakas- ja kumppanuushankkeissamme kehittäneet muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus-, järjestämis-, palvelu- ja tuotantorakenteita, palveluketjuja ja niiden ohjausmalleja. Tuemme muutoksen johtamisessa, suunnittelusta toteutukseen asti. Kaikkia hankkeita yhdistää sama tavoite: miten edistetään tulevaa hyvinvointia kestävällä tavalla.

 

Miten voimme auttaa

 • Sote- ja alueuudistuksen vaikutusten ennakointi ja analysointi 
 • Palvelujärjestelmän sekä uusien toimintamallien ja -menetelmien vertailu ja kehittäminen
 • Palveluketjujen, prosessien ja ohjausmallien kehittäminen
 • Rakenteellisten järjestelyjen suunnittelu toteuttaminen (yhtiöittämiset, liikelaitosten muodostaminen, olemassa olevien rakenteiden purkaminen mukaan lukien omaisuuserien arvonmääritys)
 • Kustannushyötyanalyysit, kustannusvertailut ja taloudellinen mallintaminen 
 • Kustannuslaskennan, budjetoinnin ja raportoinnin kehittäminen
 • Tukipalvelujen järjestäminen 
 • Muutosohjelmat ja muutosjohtaminen, johtamisjärjestelmät ja hyvä hallinnointi, johtoryhmä- ja esimiesvalmennukset
 • Asiakaskokemuksen kehittäminen 
 • Data-analytiikka ja tiedolla johtaminen
 • Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan kehittäminen 
 • Ohjelmien, hankkeiden ja toimintamallien arviointi 
 • Projektinhallinta, fasilitoinnit, kyselyt, opintomatkat.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

 

Jätä tarjouspyyntö

 

Lähetä