close
Share with your friends

Pankki- ja sijoituspalveluala

Pankki- ja sijoituspalveluala

Nopeasti kehittyvä teknologia ja jatkuvasti elävä sääntely muuttavat pankki- ja sijoituspalvelualaa. Hyödynnä muutoksen mahdollisuudet!

Pankki- ja sijoituspalvelualalla kannattaa hyödyntää uusi teknologia ja sääntely.

Pankki- ja sijoituspalvelualalla omaksutaan kiihtyvää vauhtia digitalisaation ja robotiikan tuomia mahdollisuuksia. Alalle on noussut perinteisten toimijoiden rinnalle myös Fintech-yrityksiä, jotka haastavat pankkien ja sijoituspalveluyritysten perinteisiä toimintamalleja. Nyt kilpaillaan siitä, kuinka digitaalisilla palveluilla voidaan vastata paremmin asiakkaiden tarpeisiin.

Edelläkävijät ymmärtävät, miten asiakkaiden demografian ja ikäprofiilien muutos sekä yrittäjähenkinen lähestymistapa markkinaan tulevat muokkaamaan pitkän ajan säästämistä ja varainhoitoa. Siinä missä lisääntyvä sääntely rakentaa luottamusta markkinaan, innovoinnit kasvattavat uuden sukupolven asiakaskunnan, joka käyttää sovelluksia raha-asioidensa hoitamiseen perinteisten virkailijoiden sijaan. 

Sääntelyn ennakointi on liiketoimintamahdollisuus

Sääntely luo lisää vaatimuksia muun muassa sijoittajansuojaan ja samalla haastaa vanhat liiketoimintamallit. Sääntelyä ei tulisi lähestyä pelkkänä compliance-harjoituksena, vaan ymmärtää minkälaisia uusia käytäntöjä sääntely tuo toimintamalleihin. Kokonaisvaltainen ymmärrys tulevasta sääntelykentästä mahdollistaa strategisen lähestymistavan implementointiin, jossa mietitään prosesseja ja jopa ansaintalogiikkaa uudella tavalla. 

Kuinka hyvin teidän yrityksenne osaa hyödyntää sääntelyn muutoksen tuomat mahdollisuudet?

Siinä missä jotkut pankit valitsevat asteittaisen kehityksen tien, toiset lähtevät kokonaisvaltaiseen strategiauudistukseen. Vankka kansainvälinen osaamisemme ja ymmärryksemme pankki- ja sijoituspalvelualan muutoksesta yhdistettynä laadukkaisiin tilintarkastus-, varmennus-, neuvonta sekä vero- ja lakipalveluihin mahdollistavat monenlaisiin tarpeisiin vastaamisen.

 

Palvelumme pankeille ja sijoituspalveluyhtiöille

  • Tilintarkastuspalvelut
  • Varmennuspalvelut
  • Financial Risk Management
  • IFRS-neuvontapalvelut (IFRS 9, IFRS 15, IFRS 16)
  • Liiketoimintamallin tehostaminen ja automatisointi (RPA)
  • Sisäinen tarkastus
  • Strategia- ja neuvontapalvelut
  • Data- ja riskianalyysit
  • Veropalvelut
  • Cyber