Yritysvastuu | KPMG | FI
close
Share with your friends

Yritysvastuu

Yritysvastuu

Vastuullisuus toiminnassamme pohjautuu maailmanlaajuisesti yhteisiin arvoihimme. Olemme myös sitoutuneet YK:n Global Compact -aloitteeseen.

Vastuullisuus toiminnassamme pohjautuu maailmanlaajuisesti yhteisiin arvoihimme.

Omalla toimialueellaan kukin KPMG-ketjuun kuuluva yritys tekee yhteistyötä paikallisten yritysten, hallitusten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. 

KPMG-ketjun jäsenyritykset ovat sitoutuneet YK:n Global Compact -aloitteeseen ja sen kymmeneen periaatteeseen. Aloitteen tavoitteena on edistää yrityksiä omaksumaan, tukemaan ja toteuttamaan omassa vaikutuspiirissään ihmisoikeuksiin, työelämän periaatteisiin sekä ympäristöön ja lahjonnanvastaiseen toimintaan liittyviä perusarvoja.

Liiketoimintamme kautta mandaattimme on valvoa yhteiskunnassamme toimivien organisaatioiden toimintaa siten, että näiden taloudellinen raportointi on lakien ja muiden ohjeiden mukaista. Tämä asettaa vaatimuksia myös meille. Voimme toteuttaa tehtäväämme ainoastaan asettamalla vastuullisuuden toimintamme perustaksi.

Suomessa tarkastelemme vastuullisuuteen liittyviä toimenpiteitämme taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun näkökulmista.Toimimme tiiviissä vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä ympäröivän yhteiskunnan ja eri sidosryhmiemme kanssa. Vastuullisuusstrategiassamme tarkastelemme tätä toimintaa neljän eri osa-alueen kautta.

Asiantuntija
Liiketoimintamme kautta mandaattimme on valvoa yhteiskunnassamme toimivien organisaatioiden toimintaa siten, että näiden taloudellinen raportointi ja toiminta on lakien ja muiden ohjeiden mukaista. Tätä toteutamme tilintarkastus-, vero- ja neuvontapalveluidemme kautta.

Yhteiskunnallinen vaikuttaja
Liiketoimintamme kautta tunnemme laajalti maailman ja kotimaan talouden tapahtumat. Tältä pohjalta haluamme nostaa yleiseen keskusteluun ajankohtaisia ja oleellisia teemoja. Olemme aktiivisesti mukana oman toimialamme kehittämisessä alan yhdistysten ja järjestöjen kautta.

Vastuullinen työnantaja
Liiketoimintamme perustuu henkilöstömme osaamiseen. Työnantajana tuemme henkilöstömme hyvinvointia sekä osaamisen ja ammattitaidon jatkuvaa kehittymistä. Rakennamme siltoja alamme tulevaisuuden osaajiin tekemällä yhteistyötä eri alojen yliopistojen, korkeakoulujen ja opiskelijayhdistysten kanssa.

Ympäristön vaalija

Tavoitteenamme on minimoida toimintamme ympäristövaikutukset. Samalla haluamme kannustaa henkilöstöämme ympäristöystävällisiin päätöksiin omassa elämässään.

Ota yhteyttä

 

Jätä tarjouspyyntö

 

Lähetä