close
Share with your friends

Globaalia vastuullisuutta

Globaalia vastuullisuutta

Vastuullisuus ohjaa kansainvälisen KPMG-ketjun toimintaa.

Vastuullisuus ohjaa kansainvälisen KPMG-ketjun toimintaa.

KPMG:n maailmanlaajuinen Code of Conduct -ohjeisto sitoo kaikkia ketjun jäsenyrityksiä ja niiden työntekijöitä. Se antaa suuntaviivat eettiselle toiminnallemme suhteessa kollegoihin, asiakkaisiin ja muihin yhteistyökumppaneihin.

Ketjun jäsenyritykset ovat sitoutuneet YK:n Global Compact -aloitteeseen ja sen sisältämiin periaatteisiin, jotka koskevat ihmisoikeuksia, työelämää, ympäristöä ja lahjonnanvastaista toimintaa. Pyrimme myös aktiivisesti edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista.

Toimintaamme ohjaavat myös Maailman talousfoorumin (World Economic Forum, WEF) korruption vastaiset periaatteet. WEF:n strategisena yhteistyökumppanina olemme aktiivisesti mukana muodostamassa globaaleja, alueellisia ja toimialakohtaisia aloitteita maailman tilan parantamiseksi. 

Lisätietoja KPMG:n toiminnasta vastuullisuuden edistämiseksi on kansainvälisillä verkkosivuillamme.

Ota yhteyttä