close
Share with your friends

Tavoitteena elinikäinen oppiminen

Tavoitteena elinikäinen oppiminen

Tuemme kasvuyrityksiä, korkeakouluja ja nuoria matkalla työelämään.

Tuemme kasvuyrityksiä, korkeakouluja ja nuoria matkalla työelämään.

Panostamme vastuullisuudessa erityisesti elinikäiseen oppimiseen KPMG:n globaalin linjan mukaisesti. Henkilöstömme osaaminen on liiketoimintamme perusta, ja osaamisen jatkuva kehittäminen on meille tärkeää. Tuemme myös monin tavoin korkeakouluja, kasvuyrityksiä sekä nuoria matkalla työelämään.

 

Investoimme osaamiseen

Meille on tärkeää, että työntekijämme voivat oppia uutta ja kehittää itseään jokapäiväisessä työssään. Pyrimme tarjoamaan henkilöstöllemme monipuolisia työtehtäviä ja koulutusmahdollisuuksia läpi koko työuran.

Panostamme monin tavoin myös tulevaisuuden osaajiin. Teemme laajaa yhteistyötä korkeakoulujen kuten Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun ja Hanken Svenska Handelshögskolanin kanssa. Tuemme lisäksi Aalto-yliopiston informaatioverkostojen professuuria sekä lukuisia opiskelijayhdistyksiä.

Trainee- ja muiden rekrytointiohjelmiemme kautta tarjoamme korkeakoulutetuille nuorille harjoittelupaikkoja ja autamme heitä oman urapolun löytämisessä.

 

Kannustamme yrityksiä kasvuun 

Tuemme monin tavoin nuoria kasvuyrityksiä. Teemme yhteistyötä Maria 01:n start up -yhteisön kanssa ja tarjoamme sen käyttöön laajan kansainvälisen asiantuntijaverkostomme. Autamme myös start up -urheilijoita yrittäjämäisen toimintamallin kehittämisessä.

Kasvu Open -kumppanina tarjoamme osaamistamme ja verkostojamme sekä tukea liiketoiminnan kehittämiseen kasvuhakuisille pk-yrityksille. Pyrimme tunnistamaan yritysten kasvukipuja ja löytämään niihin ratkaisuja.

Finnish Business Angels Network FiBAN ry:n kautta tarjoamme listaamattomille kasvuyrityksille koulutusta ja asiantuntijapalveluita ja Pääomasijoittajat ry:ssä edistämme yritysten kasvua, kilpailukykyä ja kansainvälistymistä.


Käymme aktiivista vuoropuhelua ympäröivän yhteiskunnan kanssa
Haluamme osaltamme käydä aktiivista vuoropuhelua ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Uudet ideat ja innovaatiot vaativat kulttuurin ja yrityselämän vuorovaikutusta.

Olemme toimineet Amos Rexin yhteistyökumppanina kesästä 2018 alkaen. Yhteistyön kautta mahdollistamme korkeatasoisten kansainvälisten ja kotimaisten taidenäyttelyjen toteutuksen Suomessa. 

Olympiastadion on kohtaamisten tapahtumapaikka, johon samoista aiheista syttyvät ihmiset voivat kokoontua yhteen; kokea suuria tunteita, luoda muistoja ja edistää eri toimijoille tärkeitä asioita. 

Meille urheilu ja kulttuuri ovat tärkeitä teemoja ja haluamme osaltamme varmistaa, että kaikilla on mahdollisuus nauttia näistä myös tulevaisuudessa.

Ota yhteyttä