Arvot ja toimintatapamme

Arvot ja toimintatapamme

KPMG:n jäsenyrityksille yhteisten arvojen mukainen toiminta näkyy kaikessa toiminnassamme.

KPMG:n jäsenyrityksille yhteisten arvojen mukainen toiminta näkyy toiminnassamme.

KPMG merkitsee asiakkailleen yhtenäistä globaalia palvelukulttuuria, joka pohjautuu yhteisiin arvoihimme. Yhteiset arvomme näkyvät kaikessa toiminnassamme - niin oman organisaatiomme sisällä, työskennellessämme asiakkaidemme kanssa kuin yhteyksissä muihin sidosryhmiimme.


Arvot 

KPMG:n yhteiset arvot ohjaavat toimintaamme kaikkialla maailmassa ja ilmenevät kaikessa toiminnassamme.

Globaalit arvomme takaavat yhtenäiset tavat toimia ja tehdä työtä. Asiantuntijaorganisaatiossa yhteinen arvopohja ja arvoihin sitoutuminen korostuvat, koska omassa työssämme olemme kaikki omien alueidemme erityisosaajia.

Yhteiset arvomme luovat pohjan KPMG:n maailmanlaajuiselle Code of Conduct  ohjeistukselle, joka määrittelee eettisen toimintamme lähtökohdat ja perusperiaatteet. Kaikkien KPMG-ketjuun kuuluvien jäsenyritysten ja näiden henkilöstön tulee noudattaa näitä periaatteita.


Toimintatapamme

KPMG merkitsee asiakkailleen ja muille sidosryhmilleen yhtenäistä globaalia palvelukulttuuria kaikkialla missä toimimme. Toimintatapamme pohjautuu KPMG:n maailmanlaajuiseen Code of Conduct -ohjeistukseen, joka määrittelee eettisen toimintamme lähtökohdat ja perusperiaatteet.

Luotettavuus, korkea ammattietiikka ja riippumattomuus ovat toimintamme kulmakivet. Laaja palveluvalikoimamme tilintarkastuksessa, vero- ja neuvontapalveluissa merkitsee, että voimme tarjota asiakkaillemme kaikkia palveluitamme ottaen huomioon toiminnallemme asetetut riippumattomuusvaatimukset. Säilytämme toimintamme korkean laatutason ja hallitsemme riskimme. 

Asiantuntemuksemme perustuu asiakkaan liiketoiminnan ymmärtämiseen ja kattavaan toimialaosaamiseen. Korkean ammattitaidon ylläpitämiseksi tuemme henkilöstömme osaamisen ja ammattitaidon jatkuvaa kehittymistä. Teemme yhteistyötä yli palvelualuerajojen ja KPMG-jäsenyritysten kesken ja yhdistämme näin monipuolisen osaamisemme selkeiksi, lisäarvoa tuottaviksi ratkaisuiksi asiakkaillemme.

Käymme aktiivista vuoropuhelua ympäröivän yhteiskunnan kanssa ja kehitämme omaa palvelu- ja tuotevalikoimamme, jotta voimme auttaa asiakkaitamme tarttumaan nopeasti muuttuvan toimintaympäristön asettamiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin.