close
Share with your friends

Yhtiöoikeus ja rakennejärjestelyt

Yhtiöoikeus ja rakennejärjestelyt

Vahvuutenamme on asiakkaan kannalta kriittisten kaupallisten ja taloudellisten asioiden ymmärtäminen.

Ymmärrämme asiakkaan kannalta kriittiset kaupalliset ja taloudelliset asiat.

Yhtiöoikeuteen ja rakennejärjestelyihin erikoistuneet juristimme neuvovat asiakkaitamme kaikissa yhtiöoikeudellisissa ja rakennejärjestelyihin liittyvissä kysymyksissä. Vahvuutenamme on ennen kaikkea asiakkaan kannalta kriittisten kaupallisten ja taloudellisten asioiden ymmärtäminen.  

Meillä on vuosien vankka kokemus erilaisten vaativien ja laajojen yritysjärjestelyjen suunnittelussa ja toteutuksessa sisältäen järjestelyn toteuttamiseen liittyvien yhtiöoikeudellisten ja muiden dokumenttien laatimisen, rahoitusjärjestelyt sekä projektin kokonaiskoordinoinnin niin Suomessa kuin Suomen rajat ylittäen.

Juristimme ovat säännöllisesti toteuttamassa yhteisölainsäädäntöön perustuvia yritysjärjestelyjä, kuten sulautumisia ja jakautumisia, niin konsernin sisäisesti kuin riippumattomien osapuolten välillä.  

Avustamme asiakkaitamme myös yhtiön hyvään hallintoon (corporate governance) liittyvissä kysymyksissä. Neuvomme asiakkaitamme julkisiin ja yksityisiin osakeyhtiöihin, muihin yhteisömuotoihin ja säätiöihin sekä julkishallintoon liittyvissä kysymyksissä.

Tarjoamme asiakkaillemme lakipalveluja yhtiöoikeuden ja rakennejärjestelyjen alalla muun muassa seuraavissa asioissa:

  • Sulautumiset, jakautumiset, liiketoimintasiirrot, osakevaihdot sekä muut rakennejärjestelyt
  • Rakennejärjestelyihin liittyvä tasemallinnus ja tasevaikutusten arviointi
  • Osakeannit ja apporttimenettelyt
  • Osakassopimusten laatiminen
  • Yhtiöoikeudellisiin vastuisiin liittyvät kysymykset
  • Yhtiön perustamiseen ja hallintoon liittyvät kysymykset ja asiakirjat (esim. kokous- ja päätösasiakirjat sekä sisäiset ohjeistukset)
  • Yhtiön purkuprosesseissa avustaminen
  • Rahoitukseen liittyvät kysymykset ja rahoitusjärjestelyt
  • Pääomanpalautusten ja muun varojenjaon suunnittelu ja toteuttaminen  

Meillä juridiikka on enemmän! #juridiikkaonenemmän

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö