close
Share with your friends

Kotimainen ja kansainvälinen yritysverotus

Yritysverotus

KPMG on alansa johtava veropalveluita tarjoava yritys Suomessa, tarjoamme laadukkaita ratkaisuja yritysten ja yksityishenkilöiden vero-ongelmiin.

KPMG on alansa johtava veropalveluita tarjoava yritys Suomessa.

Seuraamme aktiivisesti kotimaiseen ja kansainväliseen yritysverotukseen, sekä lainsäädäntöön liittyviä muutoksia ja tiedottamme niistä asiakkaillemme. Lähtökohtana on lisäarvon tuottaminen asiakkaiden liiketoiminnalle yritysten koosta tai toimialasta riippumatta. Etusijalla on aina asiakkaan liiketaloudellinen kokonaisetu.

Yritysverotuksessa vain muutos on pysyvää

Yritysverotuksen toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa. Tänä päivänä veroviranomaiset meillä ja muualla toimivat entistä aggressiivisemmin veropohjan turvaamiseksi ja koettelevat päätöksissään monesti laintulkinnan rajoja. Yritykselle ajankohtaista on muun muassa merkittävät yritysvero- ja osinkoverouudistukset, kansainvälinen verokilpailu ja verotuksen oikeudenmukaisuus. Näiden muutosten ennakointi ja niihin valmistautuminen, sekä raportointivelvollisuus ovat tärkeitä kaikissa yrityksissä.

Kiristynyt toimintaympäristö asettaa entistä tiukempia vaatimuksia verosuunnittelulle ja verojen hallinnointiin. Yrityksiltä vaaditaan jatkuvasti enemmän, verolainsäädännön tiukentuessa. Virhe veroilmoituksessa voi pahimmillaan johtaa merkittävään veronkorotukseen.

Asiantuntijoidemme opastuksella muutoksista tulee asiakkaillemme mahdollisuuksia. Tehokkaalla verosuunnittelulla ja verojen hallinnoinnilla yritys voi saavuttaa kustannussäästöjä.

Kansainvälinen toimintaympäristö haasteena

Kansainvälistä toimintaa harjoittavissa yrityksissä on lisääntynyt tarve keskitettyyn veroasioiden hallinnointiin ja kontrolliin, unohtamatta EU:n vero-oikeuden tuomia haasteita ja mahdollisuuksia. EU tuomioistuimen ratkaisut ovat muun muassa mahdollistaneet monelle suomalaiselle yritykselle merkittäviä lähdeverojen palautusmahdollisuuksia.

Palvelumme perustuvat vankkaan verolainsäädännön, kirjanpitolainsäädännön, muun juridiikan sekä talouden osaamiseen – myös kansainvälisesti.

Kotimaisen ja kansainvälisen yritysverotuksen palveluihimme kuuluvat muun muassa:
 

  • Verosuunnittelu ja neuvonta
  • Veroilmoitusten laadinta ja läpikäynti
  • Hakemusasiat ja muutoksenhaut
  • Yrityksen liiketoiminta- ja rahoitusmallit
  • Yrityksen rakennejärjestelyt
  • Verolaskenta ja raportointi (IFRS ja USGAAP)
  • Omistajayrityksen verosuunnittelu
  • Muut lakisääteiset velvoitteet

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö