Ympäristöoikeus

Ympäristöoikeus

Laaja-alaista näkemystä ympäristöoikeuden kysymyksissä.

Laaja-alaista näkemystä ympäristöoikeuden kysymyksissä.

Tarjoamme monipuolisia ympäristöoikeuspalveluja yhteistyössä esimerkiksi yrityskauppojen, kiinteistö- ja rakentamisoikeuden sekä muiden liike- ja verojuridiikan asiantuntijoidemme kanssa.

Käytössänne ovat myös muut ympäristöasiantuntijamme esimerkiksi vastuullisen sijoittamisen, yritys- ja yhteiskuntavastuun sekä kestävän kehityksen aloilta. Tämän ansiosta ympäristöasioita arvioidaan meillä kokonaisvaltaisesti ja laajasti ja ymmärrämme myös ympäristöoikeudellisiin toimeksiantoihin kytköksissä olevia erityiskysymyksiä.

 

Neuvomme asiakkaita esimerkiksi seuraavilla ympäristöoikeuden osa-alueilla:

 • ympäristövastuu- ja ympäristöriskiasiat
 • ympäristölupa- ja valvonta-asiat
 • alueidenkäyttö- ja maankäyttöasiat, ml. lunastusasiat
 • jäte- ja tuottajavastuuasiat, ml. kiertotalouteen liittyvät asiat
 • ympäristönsuojelu- ja kemikaaliasiat
 • pilaantuneisiin maaperiin ja pohjavesiin liittyvät asiat
 • luonnonvara- ja luonnonsuojeluasiat 
 • vesilakiasiat
 • ympäristövaikutusten arviointiin liittyvät asiat
 • ympäristövahinko- ja ympäristörikosasiat
 • ympäristöoikeudellinen compliance

 

Juristeillamme on kokemusta niin julkisyhteisöjen kuin yritysasiakkaiden ympäristöoikeudellisista asioista. Avustamme ja neuvomme asiakkaitamme mm. oikeudenkäynneissä, ympäristölupavalvontaan liittyvissä asioissa, ympäristölainsäädännön noudattamisessa ja tulkinnassa, erilaisissa sopimusasioissa, yrityskaupoissa, valitusasioissa, lausunnoissa, selvityksissä ja edunvalvonnassa.

Olemme mielellämme mukana jo ehkäisemässä mahdollisten ongelmien syntyä ja minimoimassa riskejä sekä luomassa asiakkaillemme kilpailuetua proaktiivisella ja oikea-aikaisella toiminnalla. Seuraamme myös aktiivisesti asiakkaidemme kannalta keskeisen lainsäädännön kehitystä ja tunnemme laajalti viranomaiskäytännöt. 

Meillä juridiikka on enemmän! #juridiikkaonenemmän

 

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö