Yrityssaneeraukset ja insolvenssioikeus

 • 1000

Ratkaisuhakuista tukea yrityssaneerauksiin, konkursseihin ja muihin yritystoiminnan haasteellisiin tilanteisiin

Yritystoiminnan eri vaiheissa yritykset saattavat tarvita apua rahoitusneuvotteluissa tai maksukyvyttömyystilanteisiin liittyvien oikeudellisten prosessien läpiviemisessä.

Ryhmämme KPMG Law’n juristit ovat perehtyneitä maksukyvyttömyysmenettelyihin kuten yrityssaneerauksiin ja konkursseihin sekä rahoitus- ja vakuusjuridiikkaan.

Tyypillisiin toimeksiantoihimme kuuluu esimerkiksi saatavien perintää, yrityssaneerauksia ja konkursseihin liittyvien hakemusten sekä lausumien laatimista. Hoidamme sekä vapaaehtoisia että lakisääteisiä saneerausmenettelyjä ja käytämme tarpeen mukaan valikoituja tervehdyttämistapoja. 

Autamme kassakriisistä kuiville

Me KPMG:n lakipalveluissa autamme arvioimaan liiketoimintasi tervehdyttämistoimien tarpeen ja viemään tarvittavat toimet läpi hallitusti. Arvioimme kriittisesti ja ratkaisuhakuisesti nykyistä tuotto- ja kulurakennetta ja etsimme liiketoiminnan tervehdyttämisvaihtoehtoja. 

Yhdistämme eri oikeudenalojen asiantuntijat kustannustehokkaan ja parhaan ratkaisun löytämiseksi: 

 • Työoikeusjuristeilla, jotka avustavat työoikeudellisissa sopeuttamistoimenpiteissä;
 • Rahoituksen ja taloushallinnon asiantuntijoilla, jotka avustavat taloudellisten ennusteiden ja kassavirtalaskelmien laatimisessa;
 • Yritysjärjestelyjen ja yrityskauppojen osaamisella liiketoimintayksikköjen uudelleenjärjestelyssä ja kaupoissa.

Toiminnan uudelleenjärjestely edellyttää usein myös strategian päivittämistä ja liiketoimintasuunnitelmien uudistamista. Osana tervehdyttämistoimenpiteitä voimme myös avustaa uuden liiketoimintamallin laatimisessa ja strategian päivittämisessä.

Lue  artikkelistamme tarkemmin, millaisissa tilanteissa yritysjärjestely kannattaa ja mitkä ovat vaihtoehdot konkurssille.

Olemme opastaneet asiakkaitamme esimerkiksi seuraavissa yritystoiminnan haasteissa

 • Liiketoiminnan tervehdyttäminen (Turnaround) ja yrityssaneeraus
 • Liiketoiminnan ja yhtiörakenteen uudelleenjärjestelyt
 • Velka- ja vakuusselvitykset sekä rahoitus- ja vakuusjärjestelyt
 • Rahoitusneuvottelut ja rahoitussopimuksiin liittyvä juridinen neuvonta  
 • Saatavien oikeudellinen perintä ja ulosottomenettely
 • Turvaamistoimet  
 • Saneeraushakemusten ja konkurssihakemusten laatiminen  
 • Avustaminen yrityssaneeraus- tai konkurssimenettelyssä  
 • Vapaaehtoiset saneerausmenettelyt
 • Takaisinsaantiasiat

Palvelumme velkojille

Velkojat pohtivat usein seuraavia kysymyksiä:
 • Miten turvaan saatavani sopimuskumppanin joutuessa maksuvaikeuksiin?
 • Miten saan leasingomaisuuden lunastettua takaisin?
 • Miten valvon saatavani konkurssissa tai yrityssaneerauksessa?

Maksukyvyttömyysmenettelyissä eli konkurssissa tai yrityssaneerauksessa toiminta on useille velkojille harvinainen. Avustamme yrityksiä maksukyvyttömyyteen liittyvissä oikeudellisissa asioissa ja velkoja-asemassa olevia asiakkaitamme saataviensa turvaamisessa.

Palveluihimme kuuluvat muun muassa: 

 • Konkurssivalvonnat ja jälkivalvonnat
 • Velkojainkokoukset
 • Pesäluettelon riitautukset
 • Erillistäytäntöönpanot, perintäkanteet, ulosottomenettelyt
 • Omistuksenpidätys tai panttaus, vakuuden realisointia koskeva juridinen neuvonta
 • Takaisinsaantiasiat

 

Meille juridiikka on enemmän. #juridiikkaonenemmän